Ouderavond #onderwijs2032

Ouderavond #onderwijs2032

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij van 2032? Hoe moeten wij ons onderwijs vormgeven zodat wij kinderen vaardigheden aanleren die ze in 2032 kunnen gebruiken? Hoe denken de ouders van de leerlingen en de leerlingen zelf daar eigenlijk over? Welke consequenties heeft dat voor mijn school? Kan ik als deze informatie gebruiken als input voor onze onderwijsvisie?

Onderwijs van de toekomst

Landelijk wordt er druk nagedacht over de toekomst. Sander Dekker is dit initiatief gestart om uiteindelijk in 2017 nieuwe kerndoelen aan te kunnen laten bieden aan het Kabinet. Op alle fronten wordt er gediscussieerd over het onderwijs van de toekomst. Deze landelijke dialoog is ook uitstekend te gebruiken voor de eigen school: hoe denken ouders over de toekomst van het onderwijs en waar de school zou kunnen staan in 2032? Dit alles staat centraal tijdens de ouderavond #onderwijs2032. Na afloop van de avond heb je ideeën en suggesties op papier en een uitdraai van de digitale stellingen. Je weet hoe de ouders en de leerlingen de toekomst zien.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat houdt de ouderavond #onderwijs2032 in?

Tijdens de avond wordt er gewerkt met discussiekaarten. Deze thema’s komen aan bod:

  • Hoofdthema  1 – Kennis voor leren en werk. Valt uiteen in de thema’s ‘kennis en vaardigheden’, ‘leren leren’ en ‘beroepsvorming’.
  • Hoofdthema  2 – Maatschappelijke vorming. Valt uiteen in de thema’s ‘burgerschap’, ‘mediawijsheid’ en ‘internationale oriëntatie’.
  • Hoofdthema  3: Persoonsvorming. Valt uiteen in de thema’s ‘talenten ontwikkelen’, ‘identiteitsontwikkeling’ en ‘creativiteit’.

Het programma van de ouderavond ziet er als volgt uit:

19:15 uur | Inloop
19:30 uur | Welkom door de school
19:35 uur | Zeer korte inleiding door begeleider
19:45 uur | Korte video met inspirerende beelden over maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bespreken van centrale stellingen met Kahoot!
20:15 uur | In gemengde groepen (ouders, leraren, leerlingen) uiteen:
21:00 uur | Twee minuten presentatie door de groepen
21:25 uur | Afsluiting
21:30 uur | Einde (eventueel drankje & hapje door de school)

Wat is er mogelijk?

Deze ouderavond duurt 2 uur. Je krijgt een voorbeelduitnodiging waarmee je ouders en leerlingen kunt uitnodigen voor het dialoog. In overleg is het ook mogelijk om in plaats van drie thema’s, één thema te selecteren en uit te diepen.

Meer weten?

Heb je interesse in deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Nina Oosterveen.