Opleiding Pedagogisch coach: coaching in de kinderopvang

Opleiding Pedagogisch coach: coaching in de kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 heeft ieder kinderdagverblijf een pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker in dienst. Je gaat in deze functie (ook) aan de slag als coach op de werkvloer. Om deze taken uit te kunnen voeren, ben je op zoek naar een opleiding waar je leert hoe je dit kunt aanpakken: observeren op de groep, het maken van een coachingsplan en het voeren van gesprekken om een pm’er te stimuleren te groeien. Timpaan Onderwijs heeft de branche-erkende opleiding ‘Coaching in de kinderopvang’ ontwikkeld om hieraan tegemoet te komen. De opleiding is ontwikkeld op basis van de landelijke doelen om ervoor te zorgen dat je voldoende geschoold bent. Het resultaat is dat je voldoet aan de functie-eisen én met vertrouwen aan je taken begint.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Voor wie

In de basis is deze opleiding vooral geschikt als

  • je je vooral bezig gaat houden met het coachen van pedagogisch medewerkers op de groep. Je bent vanaf 1 januari 2019 meewerkend coach of je coacht medewerkers vanuit een staffunctie of een leidinggevende rol. Je hebt weinig ervaring met coaching en je wilt je kennis en vaardigheden uitbreiden.
  • je vanuit de kwalificatie-eisen van de branche nog een certificaat dient te halen dat gericht is op coaching in de kinderopvang. De opleiding is op HBO-niveau.

Inhoud opleiding

Je start de opleiding met het in beeld brengen van de taken en de competenties van de pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker. Tijdens alle bijeenkomsten komen we steeds terug op het opbouwen van deze taken in je eigen organisatie, zodat je met vertrouwen verder kunt groeien in je rol. We bespreken o.a. dilemma’s als ‘coach én leidinggevende’ of ‘coach én collega’. In de tweede bijeenkomst leer je onder andere aan te sluiten op degene die je coacht en hoe je een gesprek opbouwt. Je krijgt daarnaast vooral de tijd om praktische gespreksvaardigheden te oefenen. We daarbij uit van oplossingsgericht coachen. Dat betekent dat je je vooral richt op wat goed gaat en op het zien van kansen om te groeien in plaats van het benadrukken wat niet goed gaat! Je krijgt uitleg, voorbeelden en kunt veel oefenen. Je leert verder hoe je videocoaching kunt inzetten om een pm’er inzicht te geven in het effect van het eigen handelen op de kinderen. Tijdens je werkzaamheden kun je ook te maken krijgen met medewerkers die stil staan in hun groei of weerstand laten zien. In de vijfde bijeenkomst krijg je inzicht in de achtergronden hiervan en leer je hoe je een medewerker weer in beweging krijgt. Tot slot wordt aandacht besteed aan de koppeling van coaching aan de monitoring van pedagogische kwaliteit op organisatieniveau. Als je de opleiding afsluit, heb je de basis van het pedagogische werkplan gericht op coaching af!

Opbouw

De opbouw is als volgt:

  1. Bijeenkomst Ik coach?!
  2. Bijeenkomst Ik coach jou: praktische vaardigheden
  3. Bijeenkomst Ik coach met video
  4. Bijeenkomst Ik coach van stilstand naar beweging
  5. Bijeenkomst Ik coach in mijn organisatie

Een ervaren docent begeleidt de bijeenkomsten die allemaal 3 uur duren, met uitzondering van bijeenkomst 2. Dit is een hele dag, zodat je alle tijd hebt om de coachingsvaardigheden te oefenen.

Tijdens de bijeenkomsten oefen je vaardigheden. Je past het geleerde toe in praktijkopdrachten in je eigen organisatie. Ook krijg je de kans om het geleerde in je eigen organisatie in de praktijk te brengen door middel van praktijkopdrachten. Je gaat bijvoorbeeld in gesprek met het team over de inrichting van je taken en de plannen. Ook ga je observeren op de groep, voert coachingsgesprekken, hebt intervisie met andere cursisten en start met het schrijven van het pedagogische werkplan. Iedere praktijkopdracht wordt voorzien van feedback door de docent.

Resultaten in beeld
 Je krijgt ten eerste een beeld van de taken, kansen en uitdagingen van de functie pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker. Daarnaast beschik je na deze opleiding over kennis en vaardigheden om te observeren en filmen en om met vertrouwen coachingsgesprekken te voeren. Na de opleiding kun je:

• uitleggen wat de taken van een pedagogisch coach in jouw organisatie inhouden
• omgaan met coaching in een hiërarchische relatie en in samenwerkingsrelaties
• aansluiten op de leerstijlen en de mogelijkheden van medewerkers
• vanuit een goede basishouding een positieve vertrouwensrelatie opbouwen
• een coachingsgesprek opbouwen
• gesprekstechnieken toepassen: basistechnieken en oplossingsgerichte gespreksvoering
• de coachingsvraag vaststellen
• ontwikkelingsgerichte feedback geven zodat de medewerker zelf op zoek gaat naar de vervolgstappen
• stappen zetten om een medewerker die stil staat of weerstand laat zien weer in beweging te laten komen
• een coachingsplan opstellen voor een groep of individuele medewerkers
• de kwaliteit van het functioneren van medewerkers volgen, bewaken en bespreken met een leidinggevende
• het coachingsplan opnemen in het pedagogisch werkplan van de organisatie.

Inschrijven

In 2019/2020 gaat de opleiding van start in Assen. De investering per deelnemer is:

  • Gereduceerd tarief op onze trainingslocatie in Assen: € 815,-

AANMELDEN | start in oktober

AANMELDEN | start in januari 2020

Opleiding is goedgekeurd en voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het landelijke register.

De investering is inclusief het werkmateriaal en het theorieboek, koffie/thee, lichte lunch/diner en het certificaat. Er is geen BTW verschuldigd. De opleiding gaat van start bij minimaal 10 deelnemers.

Meer informatie

Als je vragen over deze opleiding kun je stellen aan Manon Dijkhuizen.