Opleiding Onderwijskundig ICT-er

Opleiding Onderwijskundig ICT-er

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkelingen is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De invloed van ICT is in alle aspecten van het onderwijs terug te vinden en mag eigenlijk niet meer apart gezien worden. Dit betekent dat de ICT-coördinator breed georiënteerd moet zijn met een duidelijke focus. ICT is vaak een deeltaak die door een collega wordt opgepakt die affiniteit heeft met ICT en daar een minimaal aantal uren naast haar/zijn lesgevende taken. Naast de nodige ‘brandjes’ die wekelijks geblust moeten worden valt daar ook het regelmatige contact met een helpdesk onder, onderhoud aan de schoolwebsite en een poging een ICT-plan uit te werken.

Michiel Masselink

Michiel Masselink

Programmaleider Commercie
06 206 08 208

ICT en onderwijsontwikkeling

Hoe kan iemand met minimale uren deze zo zinvol mogelijk inzetten zonder belemmerd te worden door ‘pleisters’ te plakken? Welke handvatten zijn er om zaken te stroomlijnen zodat de ICT-coördinator inhoudelijk met directie en team aan de slag kan met onderwijsontwikkeling? Hoe geeft dit alles het gewenste resultaat? Hoe kan je ICT breder inzetten in het onderwijs op jouw school?

Inhoud opleiding

Tijdens de bijeenkomsten krijgt de Onderwijskundig ICT-er inzicht in en handvatten hoe ICT middelen bij kunnen dragen aan de onderwijsontwikkeling en hoe deze ingevoerd kunnen worden in de veranderende organisatie. De onderwijskundig ICT-er adviseert binnen de domeinen uit het Onderwijs in Balans model (visie | professionalisering | leermiddelenbeleid | infrastructuur | organisatie), werkt nauw samen met de IB’er en de directeur en ondersteunt de collega’s. Naast thema’s rond verandermanagement komen ook onderwerpen als inzicht in drijfveren vanuit Management Drives aan bod, trends & hypes en schoolbezoeken. De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, leerkrachten met ICT-coördinator taken en management met ‘voortrekkers-taken’ bij de ICT-implementatie in de school.

Door de opleiding komen er echt onderwijskundig onderbouwde aanvragen binnen voor de aanschaf van o.a. hardware. Een enorme winst als je dat vergelijkt met de situatie voordat de Onderwijskundig ICT-ers er waren.

Wat is er mogelijk?

De trainingen kunnen incompany gegeven worden maar ook bij ons op kantoor in Gorredijk en Assen. Het minimaal aantal deelnemers voor inschrijving is 6 personen.

Timpaan Onderwijs verzorgt de opleiding voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

Onderdeel van de Bestuursaanpak ICT

De opleiding OICT-er maakt onderdeel uit van de Bestuursaanpak ICT. Hiermee kies je als school of bestuur voor een totaaloplossing op het gebied van onderwijsgerichte inzet van ICT. Binnen de Bestuursaanpak zijn verschillende modules in te voegen. De Bestuursaanpak ICT is gebaseerd op het Onderwijs in Balans-model.

Lees meer over de Bestuursaanpak ICT

Meer weten?

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met Michiel Masselink.