Onderwijs in Balans

Onderwijs in Balans

Beleid maken op ICT in het onderwijs gaat niet over één nacht ijs. Wat is jouw visie op onderwijs en hoe past ICT daarin? Welke competenties vraagt dat van je collega’s? Wat zijn de trends op het gebied van educatieve hardware en software en hoe verhoudt zich dat tot je leermiddelenbeleid? Hoe kun je dit in de praktijk organiseren? Hoe houd je overzicht?

Creëren van draagvlak

Veranderingen in het onderwijs lijken in een stroomversnelling te komen. Aan de ene kant onderwerpen als krimp, bezuinigingen en passend onderwijs. Aan de andere kant de komst van de tablets en de aanzet tot leren op maat. Er komen meer flexibele werkplekken, educatieve software voor gepersonaliseerd leren en om dit alles te organiseren komen er steeds meer geautomatiseerde dashboards voor leerkrachten. Om te waken voor adhoc keuzes is het essentieel planmatig aan de slag te gaan met voldoende draagvlak binnen je organisatie.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat houdt het Onderwijs in Balans traject in?

onderwijsinbalans-model-iiOnderwijs maken is maatwerk en duurzaam bezig zijn. Onze aanpak ook. Om op een gedegen manier bezig te zijn met ICT in het onderwijs heeft Timpaan Onderwijs een model uitgewerkt dat gebruikt wordt als leidraad: De Onderwijs in Balans aanpak. Daarbij staat de leerling centraal en richten wij ons op de leraar en de leeromgeving waarbij gebruik wordt gemaakt van de theorieën van Marzano.

Onderwijs in Balans heeft als uitgangspunt ‘de 4 in Balans van Kennisnet’, aangevuld met onze opgedane ervaringen van afgelopen jaren. Zo is het model voorzien van een 5e onderdeel: ‘organisatie’.

Het traject bestaat uit minimaal 3 bijeenkomsten.

  • De eerste bijeenkomst is een inventarisatiegesprek (interview) met de beleidsmakers.
  • De tweede bijeenkomst is een centrale bijeenkomst met alle betrokkenen. Daarbij doorlopen wij samen alle 5 gebieden met onze eigen ‘waanzinnig belangrijke vragen’. Om zelf een goed beeld te krijgen van de hulpvraag, maar juist ook om de organisatie inzicht te geven in de eigen fase waarin je zit.
  • Tijdens de derde bijeenkomst wordt de inbreng uit de vorige bijeenkomst besproken en worden de lijnen uitgezet met duidelijke resultaatafspraken en een taakverdeling.

Management Drives

Omdat ICT veranderingen brengt in het huidige onderwijs, het veel kan vragen van collega’s en het samen opgepakt moet worden, is het ook goed om inzicht te hebben in elkaars drijfveren. Dat kan eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden met de tool Management Drives. Deze online test is in 20 minuten in te vullen waarna in een volgende bijeenkomst de resultaten besproken worden. Management Drives is een waardevolle basis voor Onderwijs in Balans.

De Onderwijs in Balans scan

De Onderwijs in Balans scan is als losse tool te gebruiken, maar ook bij dit traject zeer goed bruikbaar: deelnemers krijgen een online vragenlijst waarin de 5 gebieden van het Onderwijs in Balans Model doorlopen worden. De uitkomsten zijn zeer waardevol omdat er inzicht verkregen wordt hoe deelnemers denken over het onderwerp en hoe zij hier in staan. De scan kan als kick off gebruikt worden (nulmeting) of na de bijeenkomsten.

Wat is er mogelijk?

Onderwijs in Balans is een maatwerk traject. Onze adviseurs kunnen het eerste deel verzorgen, de inventarisatie, maar ook samen de vervolgstappen uitwerken en organiseren. Dat bespreken we graag in een persoonlijk gesprek. Aansluitend ontvang je een passend aanbod. Dit traject is geschikt voor besturen of scholen die bezig zijn met het ICT-beleid.