Leerlingen met een ‘dubbel bijzonder’ profiel – hoogbegaafdheid

Leerlingen met een ‘dubbel bijzonder’ profiel – hoogbegaafdheid

Deze module valt binnen de tweede en derde lijn: Lichte en Zware (Extra) ondersteuning.

Sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld hoogbegaafd en dyslectisch, of hoogbegaafd en ADHD. Dat vergt twee aanpassingen in het onderwijs: één gericht op de hoogbegaafdheid en bijvoorbeeld één op dyslexie. Regelmatig komt het voor dat de focus ligt op dyslexie of ADHD: de leerling laat geen hoge cognitieve prestaties en daarom wordt er niet aan gedacht dat er ook nog sprake kan zijn van hoogbegaafdheid. Een dubbele problematiek, waarbij het belangrijk is dat de leerkracht, door de interne begeleider en/of hoogbegaafdheidcoördinator wordt ondersteund in het maken van een groepsplan met vermelding van onderwijsbehoeften, die rekening houden met beide bijzonderheden.

We bespreken hoe je met beide facetten rekening houdt in je didactische handelen, je leerstofaanbod en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat is er mogelijk

De module bestaat uit 2 scholingsbijeenkomsten van 2-3 uur per bijeenkomst. Er zijn basis- en verdiepingsbijeenkomsten, afhankelijk van het advies uit het rapport hoogbegaafdheid scan en/of de vraag van de organisatie.

Modules hoogbegaafdheid scan

Naast deze module zijn er nog 9 modules die kunnen worden ingezet om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te organiseren.

Register Leraar

Bekijk alle gevalideerde cursussen, opleidingen en workshops.