Kleuterplein

Kleuterplein

Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt om een brede aanpak: spelen, werken, bewegen, in gesprek zijn met elkaar. De speelleeromgeving en jouw aanpak zijn van invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Kun jij met Kleuterplein meer vorm geven aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen?

Opbrengstgericht werken

Werken met Kleuterplein geeft je een basis waarop je verder kunt bouwen. Het is mogelijk om binnen de basis van Kleuterplein eigen activiteiten en thema’s te ontwerpen. Kleuterplein maakt het ook mogelijk om digitaal te plannen en te registreren waardoor het je helpt opbrengstgericht te werken. Zo kun je met initiatief en plezier aan de slag met het vergroten van de intensiteit van het spel van jonge kinderen en hun ontwikkeling!

Barbara Kroeze Drs.

Barbara Kroeze Drs.

Programmaleider Inhoud en Innovatie
06 155 09 122

Wat houdt Kleuterplein in?

In Kleuterplein vind je een ruim aanbod aan activiteiten. De ontwikkeling van kleuters verloopt sprongsgewijs: wat nu niet wordt opgepikt, kan enkele weken later wel aanslaan. Een doelgericht aanbod van activiteiten helpt kinderen zich te ontwikkelen. De activiteiten zijn gebaseerd op de doelen bij ontwikkelingslijnen, inclusief de SLO doelen.  Het is belangrijk dat er in het onderwijs een goede balans is tussen incidentele en intentionele ontwikkelingsmomenten. Elk kind leert anders: waar het ene kind zijn sociale vaardigheden ontwikkelt in de huishoek kan een ander kind in datzelfde spelmoment bezig zijn om taalvaardiger te worden. In Kleuterplein betekent een doelgericht aanbod dat je als leerkracht, binnen een betekenisvolle activiteit de aandacht richt op een duidelijk doel. Je stimuleert en begeleidt de kinderen tijdens de activiteit (intentionele momenten) en ziet ook mogelijkheden om tijdens een ander spel, later op de dag, de kinderen op hetzelfde doel te stimuleren en uit te dagen (incidentele momenten).

Wat is er mogelijk?

In een aantal bijeenkomsten onder leiding van een gecertificeerd Kleuterplein trainer, leer je werken met de methode.

  • Je krijgt achtergrondinformatie bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen;
  • Er is aandacht voor het groepsmanagement rondom efficiënt werken met Kleuterplein;
  • Je leert om te gaan met het digitaal plannings- en registratiesysteem;
  • Je krijgt inzicht in mogelijk te ontwikkelen eigen vaardigheden in het werken met jonge kinderen.

We zijn ons er van bewust dat iedere leerkracht verschillende input nodig heeft om te kunnen leren. Daarom is een training op maat mogelijk. De cursus wordt op incompany basis bij jou op locatie verzorgd.

Meer weten?

Wil je ook aan de slag met Kleuterplein? Neem dan contact op met Barbara Kroeze.