KiVa

KiVa

Groepsproblemen komen op veel Nederlandse scholen voor. Onderzoek toont aan dat circa 15% van de kinderen wordt gepest. Dat komt neer op gemiddeld 3 leerlingen per klas. Pesten heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid en de sociale ontwikkeling van leerlingen. Er is een wildgroei aan antipestprogramma’s. Welk programma werkt preventief en gevarieerd aan positieve groepsvorming?

Voorkomen en oplossen van pesten

KiVa is een succesvol programma bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en getest als een van de beste programma’s. Doel is dat leerkrachten en leerlingen beter optreden tegen pesters, waardoor het pesten afneemt en alle leerlingen met meer plezier naar school gaan. Dit komt de schoolprestaties ten goede.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Unieke kenmerken van KiVa zijn:

  • gebruiksvriendelijk en gevarieerd materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
  • gebruik van virtuele leeromgeving voor leerkrachten en computerspel voor leerlingen;
  • nadruk op de rol van de groep als geheel: leerlingen leren samen optreden tegen pesters;
  • gerichte training en begeleiding van leerkrachten, zodat ze kunnen fungeren als een daadkrachtig rolmodel voor leerlingen.

Wat houdt KiVa in?

Met KiVa pak je pesten aan vóór het begint. Om dat zo goed mogelijk te kunnen, volg je als leerkracht, intern begeleider en directie een tweedaagse training over preventie en aanpak van pesten. Dag 1 gaat over de preventieve aspecten van KiVa en over achtergronden bij pesten. Dag 2 gaat vooral over het aanpakken en oplossen van pesten als het toch plaatsvindt.

Verder bestaat KiVa uit de volgende onderdelen:

  • 10 thema’s: als leerkracht werk je gedurende het schooljaar aan 10 thema’s die gaan over brede onderwerpen als respect en gedrag in een groep, en meer specifiek over pesten en het aanleren van strategieën om pesters te ontmoedigen en slachtoffers te helpen. De thema’s zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Jij en de leerlingen krijgen inzicht in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten. De thema’s zijn goed opgebouwd en hebben aantrekkelijke werkvormen, zoals: oefeningen, discussies, groepswerk en rollenspellen.
  • Computerspel: in de thema’s is een computerspel geïntegreerd met 5 verschillende levels. In dit spel kiezen leerlingen een karakter waarmee ze door een virtuele school lopen en daar in aanraking komen met verschillende situaties. Centraal staat hierbij het verwerven van kennis over pesten, het toepassen van strategieën om pesten tegen te gaan en het aanmoedigen van leerlingen om deze strategieën ook toe te passen op hun eigen school.
  • KiVa-team: het KiVa-team bestaat uit 3 personen die zijn getraind om pesten aan te pakken (bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders). Als er ondanks de KiVa-lessen toch wordt gepest, probeert het KiVa-team deze problemen op te lossen. Het team is het eerste aanspreekpunt als het om KiVa en pesten gaat.
  • Ervaringsgroepen: KiVa-teams van verschillende scholen uit dezelfde regio komen 2 keer per jaar bij elkaar om de voortgang en ervaringen met KiVa te bespreken. Met intervisie en collegiale consultatie wordt kennis en informatie over het gebruik van KiVa gedeeld.
  • Coaching en begeleiding: als er sprake is van complexe pestproblematiek of ingewikkelde groepsproblemen is er coaching en begeleiding beschikbaar door ervaren schoolbegeleiders.

Experimenteel onderzoek

Het onderzoek naar de effectiviteit van KiVa in Nederland is een experimenteel onderzoek. Dit om er zeker van te zijn dat het programma werkt. De resultaten van het eerste jaar zijn zeer positief. Alles van KiVa wordt op incompany basis bij jou op locatie verzorgd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over KiVa? Neem dan contact op met onze KiVa-trainer René Koens.