Kindermishandeling meldcode

Kindermishandeling meldcode

Maar liefst ruim 118.000 kinderen in Nederland zijn slachtoffer van kindermishandeling. Dat is niet om vrolijk van te worden, integendeel, het is bedroevend en onaanvaardbaar. Een kind dat mishandeld wordt of zich in een zorgwekkende opvoedsituatie bevindt, vraagt meestal niet zelf om hulp. Ouders doen dit vaak ook niet. Kindermishandeling kan leiden tot ernstige en blijvende psychische en lichamelijke schade. Hoe word je je bewust van eigen mogelijkheden om iets tegen kindermishandeling te doen en verlaag je de drempel om actie te ondernemen?

Omgaan met vermoedens van kindermishandeling

De training “Omgaan met vermoedens van kindermishandeling” vraagt aandacht bij alle betrokkenen voor het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en heeft als doel het alert en handelingsbekwaam maken en houden van betrokkenen in de omgeving rondom het kind.

Heb je als professional op school of kindcentrum te maken met kindermishandeling, dan kunnen verschillende emoties vechten om voorrang: boosheid, ongeloof, verdriet, machteloosheid, woede en zelfs angst.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat houdt de training in?

In 2012 is de Wet Meldcode van kracht geworden en dat betekent dat elke school en elk kindercentrum een protocol kindermishandeling naar het laatste model moet hebben. Een beschrijving dus van de stappen die gezet worden in geval er signalen en vermoedens van kindermishandeling zijn. Dit stappenplan is voor alle organisaties in hoofdlijnen gelijk en kan op instellingsniveau pasklaar gemaakt worden. De Wet Meldcode schrijft bovendien voor dat de medewerkers niet alleen op de hoogte moeten zijn van dit protocol, maar er ook naar dienen te handelen. Laten we vooropstellen dat het protocol kinderen die het slachtoffer van kindermishandeling zijn of dreigen te worden, wil beschermen. Geen professional zal hier bezwaar tegen maken. Het handelen volgens het protocol vraagt wel de nodige kennis en vaardigheden, het met ouders in gesprek gaan over jouw zorgen of twijfels, om maar wat te noemen. Binnen elke instelling moeten medewerkers weten wie ze, ingeval van signalen, moeten raadplegen, wanneer ze dat moeten doen en hoe.

De training biedt in 3 bijeenkomsten de vereiste tips en tools om adequaat te reageren. Aan de orde komen achtereenvolgens:

  • signaleren;
  • handelen;
  • communiceren (met name met ouders).

Resultaat

Na het volgen van de training:

  • heb je kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • heb je inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
  • ken je je taken en grenzen en kun je verantwoordelijkheid nemen;
  • ben je in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
  • kun je samenwerken met interne en externe partners zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
  • ben je in staat signalen en zorgen te bespreken met ouders en/of kind/jongere.

De training is RAAK-PROOF en sluit naadloos aan op de implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Ministerie VWS. De training wordt op incompany basis bij jou op locatie verzorgd.

Meer weten?

Behalve dat je de training kunt volgen, is het mogelijk om hulp te krijgen bij het formuleren en implementeren van het instellingsprotocol. Neem voor meer informatie contact op met René Koens.