Inzicht

Inzicht

Voor goed onderwijs zijn goede leerkrachten nodig. Uit onderzoek blijkt dat de ICT-bekwaamheid van leerkrachten van essentieel belang is bij het verbeteren van leeropbrengsten van leerlingen (OECD, 2010; Unesco, 2011; Kennisnet, 2011). Waar staat het team? Wat zijn de startbekwaambeden van de collega’s? Hoe staan zij tegenover ontwikkelingen? Uit ervaring weten wij dat alleen maar scoren en scholen op ICT-basisvaardigheden weinig rendement oplevert. Het is pleisters plakken. Daarom hebben wij Inzicht ontwikkeld.

Online scan

Inzicht biedt precies wat de naam zegt: inzicht; in kennis en attitude. Inzicht is een online scan die door leerkrachten wordt ingevuld. Op basis van de ingevulde formulieren, wordt een rapport gemaakt. Dit rapport is gebaseerd op ‘het Kader voor ICT-bekwaamheid van leraren’, mede ontwikkeld en gepubliceerd door Kennisnet (2012). Je krijgt een ontwikkelplan op maat!

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.
Inzicht is opgebouwd uit een aantal onderdelen, welke terug te vinden zijn in de rapportage. Resultaten zijn:
 • Inzicht in de ICT-basisvaardigheden
  grafiek-1-ict-basisvaardigheden-van-het-team
 • Inzicht in de vaardigheden per kerntaak
  – Het pedagogisch-didactisch handelen;
  – Werken in de schoolcontext;
  – Professionele ontwikkeling;
  grafiek-2-1-vaardigheden-per-kerntaak-van-het-team
 • Inzicht in de attitude en de hele onderwijscontext, geanalyseerd met behulp van TPACK.
 • Inzicht in de eigen scholingswensen
 • Op naar een scholingsplan op basis van Conclusies en de SWOT analyse.

Scholingsplan op maat

Het rapport toont de bekwaamheden die collega’s zelf aangeven te hebben ten aanzien van ICT in de onderwijscontext. Met dit verworven beeld is het mogelijk de volgende stap te zetten. Leidend daarbij is niet wat er allemaal mogelijk is, maar vooral dat wat het onderwijs – zowel de leerling als de leerkracht – ten goede komt. Voor nu en de nabije toekomst.  Alleen dan kun je, binnen de eigen onderwijsontwikkeling, een passend en duurzaam scholingsplan maken. Het invullen van de online scan kost ongeveer 20 minuten tijd.

Al meer dan 1100 leerkrachten hebben gebruik gemaakt van de online scan INZICHT.

Wat is er mogelijk?

Inzicht is in te zetten op leraar- of schoolniveau of bovenschools management. Inzicht is ontwikkeld door Timpaan Onderwijs. Ook bieden wij het Onderwijs in Balansmodel en de Visieversneller ICT.

Meer informatie

Contact Nina Oosterveen over de mogelijkheden en de kosten.