IKK Scan

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang in werking getreden. Het doel van deze nieuwe wet is het verbeteren van kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang.
Als houder kinderopvang wordt van je verwacht dat het beleid van je organisatie op de nieuwe kwaliteitseisen is aangepast en dat de medewerkers in staat zijn om uitvoering te geven aan dit vernieuwde beleid.
De nieuwe eisen hebben gevolgen voor het beleid, voor de medewerkers op de groep en het toezicht door de GGD.

Voldoet jouw organisatie aan alle IKK eisen?

Voor kinderopvangorganisaties heeft Timpaan Onderwijs de IKK scan ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht of jouw organisatie voldoet aan de eisen van de wet IKK. Je komt te weten wat verbeterpunten zijn en kunt hieraan gaan werken.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Scan

Onze adviseur voert de scan uit bij jou op locatie. Aan de hand van een gesprek en een documentenonderzoek wordt in kaart gebracht welke verbeterpunten er mogelijk (nog) zijn voor jouw organisatiebeleid in relatie tot de wettelijke eisen.

Rapport

Na het onderzoek krijg je een rapportage, waarin de bevindingen van het gesprek zijn beschreven, gekoppeld aan adviezen en aandachtspunten.

De IKK scan heb ik aangevraagd naar aanleiding van het IKK beleid van het ministerie. Wij vinden het belangrijk om de verschillende nieuwe maatregelen goed in kaart te hebben zodat we alles goed op orde kunnen maken voor de zogenaamde deadline.

Door de IKK scan hebben we nu helder of we voldoen aan de nieuwe maatregelen. Er wordt vakkundig gekeken naar de beleidsplannen en overige documenten. Waar nodig krijg je tips om een en ander aan te scherpen.
Wij kunnen dit zeker aan bevelen aan andere kinderopvang organisaties.

Rieky Wubkes – Kinderopvang en BSO de Wiebelboot

Aanbod op maat

Timpaan Onderwijs biedt een aanbod op maat met betrekking tot beleidsadvisering aan kinderopvang organisaties en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers op alle onderdelen van de Wet IKK.
Ook tijdelijke ondersteuning binnen de organisatie (kinderopvang en Integrale kindcentra), zoals interim management kinderopvang, behoort tot de mogelijkheden.

Als ‘nieuwe’ kinderopvangorganisatie (voorheen waren we een gesubsidieerde peuterspeelzaalorganisatie) is het fijn dat een externe partij even meekijkt of we de boel op orde hebben. De IKK Scan heeft ons inzicht gegeven in wat nog gedaan moet worden.

De scan is een goed middel voor alle opvangorganisaties, je organisatie wordt goed bekeken en er volgt een duidelijk rapport.

Marian Kleve – Spelerwijs Hoogeveen

Meer informatie

Voor meer informatie over de IKK Scan kun je contact opnemen met Elsbeth Venema.