Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

De wetgeving omtrent passend onderwijs en begeleidingsaanbod op maat voor elk kind, doet een beroep op jouw expertise als professional die dagelijks kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. De training Handelingsgericht Werken (HGW) komt hieraan tegemoet. Hoe kun je als schoolbestuur, directie, interne begeleider en/of leerkracht dit gedachtegoed invoeren?

Handelingsplan

Het scholingstraject Handelingsgericht Werken biedt je handvatten om adequaat te signaleren, observeren en meetbare onderwijsbegeleidingbehoeften vast te kunnen stellen bij een kind om vervolgens tot een gedegen (groeps-)handelingsplan te komen. De zorgstructuur, het lesstofaanbod en het pedagogisch-didactisch klimaat binnen de school scheppen de voorwaarden om binnen de groep handelingsgericht en opbrengstgericht te kunnen werken.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Inhoud Handelingsgericht werken

Een passend aanbod voor zorg en onderwijs kan bereikt worden door handelingsgericht werken. Timpaan Onderwijs heeft de nodige expertise en ervaring opgedaan in het werken met groepsoverzichten en groepsplannen (gedachtegoed 1-zorgroute), oplossingsgericht communiceren/werken, Opbrengstgericht Werken, Werken aan wat werkt (gedachtegoed Marzano) en het IGD-model. Deze expertise samen heeft geleid tot een effectief invoerings- en begeleidingsprogramma en/of ‘begeleiding op maat’ voor de basisscholen die hun school een kwaliteitsimpuls willen geven. Door samen te werken met Jonge Kindspecialisten, een Rekenspecialist, een Taalspecialist en kindonderzoekers (psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen) worden deze ontwikkelingen voortdurend aangevuld en verbeterd. Om de groepsoverzichten en groepsplannen ook daadwerkelijk te laten voldoen aan de inspectie eisen voor het onderwijs en het goed te laten aansluiten bij de aanpak van opbrengstgericht werken, hebben wij de nodige aan-passingen en toevoegingen gemaakt binnen de formats die hiervoor gebruikt worden.

De scholing bevat deels theorie/achtergrondinformatie, maar biedt vooral ook ruimte om praktisch aan de slag te gaan met het leren werken met groepsoverzichten en groepsplannen. De begeleiding bevat onder andere inhoudelijke feedback op groepsoverzichten en groepsplannen; kortom praktische begeleiding op de werkvloer!

De invoering van Hangelingsgericht werken is een traject van 3 jaar. Het eerste jaar wordt het gedachtegoed geïntroduceerd en wordt 1 vakgebied (bijvoorbeeld spelling, technisch- of begrijpend lezen of rekenen) doorlopen met behulp van de HGW-cyclus. Tevens is er in het eerste jaar veel aandacht voor de voorwaardelijke zaken om het onderwijs en de begeleiding in de klas optimaal vorm te geven (IGDI, klassenmanagement, voeren van (oplossingsgerichte) kind- en oudergesprekken). In de volgende jaren worden de overige vakgebieden doorlopen.

Wat is er mogelijk?

  • Een training verspreid over 6 dagdelen (onderwijs);
  • Een 3 daagse training en 2 feedback bijeenkomsten van 2 uur per keer. Dit is inclusief 2 werkmiddagen om onder begeleiding van de trainster te werken aan de werkopdrachten voor de volgende trainingsbijeenkomst (onderwijs);
  • Een training verspreid over 4 dagdelen (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf);
  • Een 2 daagse training (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf);
  • Advies invoering HGW binnen de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en/of de basisschool;
  • Coaching op de werkvloer t.a.v. HGW in de groep; bijvoorbeeld in een specifieke groep, met de interne begeleider, met het schoolteam of met de directeur;
  • Uitlijnen van het HGW-beleid binnen de organisatie van een samenwerkingsverband/schoolbestuur;
  • In overleg met de directie/bovenschool bestuur kan een maatwerk traject worden gestart. Voorwaarde is dat er bepaalde voorkennis/ervaring m.b.t. HGW aanwezig is.

De training wordt op incompany basis bij jou op locatie verzorgd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het invoeren van Handelingsgericht werken? Neem dan contact op met Manon Dijkhuizen.