Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn

Elke school wil dat leerlingen goede technische lezers worden. Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. Hoe kun je er in groep 1 en 2 al voor zorgen dat er een goede basis wordt gelegd voor de start van het technisch leesonderwijs in groep 3?

Versterken lezen en spellen

Uit onderzoek blijkt dat fonemisch bewustzijn en letterkennis de meest krachtige voorspellers zijn voor succes tijdens het leren lezen en spellen. Het stimuleren van fonemisch bewustzijn in groep 1 en 2 versterkt de latere lees- en spellingresultaten. Leerkrachten worden toegerust om met fonemisch bewustzijn in de eigen groep aan de slag te gaan en het te verankeren in het taal- en leesonderwijs van de school.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Wat houdt fonemisch bewustzijn in?

Bij fonemisch bewustzijn gaat het erom dat kinderen beseffen dat afzonderlijke klanken de bouwstenen vormen van woorden. In groep 1 en 2 kunnen activiteiten rond fonemisch bewustzijn op speelse, plezierige en interactieve wijze met de kinderen worden geoefend. In deze training gaan we aan de slag met fonemisch bewustzijn. Praktische vragen als: ‘Wat is het?’, ‘Om welke vaardigheden gaat het?’ ‘en ‘Hoe kunnen we het met de kinderen oefenen?’ komen aan de orde.

De volgende punten staan centraal:

  • de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn;
  • het belang van fonemisch bewustzijn voor het leren lezen;
  • de verschillende mogelijkheden om het fonemisch bewustzijn te stimuleren, op een bij jonge kinderen passende manier;
  • hoe kun je omgaan met verschillen in de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn.

Omdat fonemisch bewustzijn vaak samengaat met letterkennis, zal daar ook aandacht aan worden besteed in de training.

Wat is er mogelijk?

De training bestaat uit minimaal 3 bijeenkomsten. In de tijd tussen de bijeenkomsten werken leerkrachten in de eigen school aan de implementatie. Er wordt gebruik gemaakt van de map fonemisch bewustzijn van het CPS en het toetspakket beginnende geletterdheid van Aarnoutse.

Een training wordt altijd op maat samengesteld en op incompany basis bij jou op locatie verzorgd. In overleg zijn allerlei aanpassingen en uitbreidingen mogelijk. Zo kan er bijvoorbeeld een koppeling worden gemaakt met de training Klankkast, waarin het fonemisch bewustzijn verder uitgewerkt wordt.