Buitenbeentjes

Buitenbeentjes

Meer en meer hebben medewerkers en leerkrachten te maken met jonge kinderen die impulsief, ongeremd, passief, niet sociaal, driftig, teruggetrokken of andere vormen van ongewenst of onhandig gedrag vertonen. Kinderen kunnen door hun doen en laten buiten de boot vallen. Het valt niet altijd mee dit gedrag te verklaren (aanleg en/of opvoeding?) en op de juiste manier er op te reageren.

Handelingsbekwaamheid

De training is gericht op het vergroten van het inzicht en de handelingsbekwaamheid van pedagogisch medewerkers in het werken met jonge kinderen met opvallend gedrag. Dit om de ontwikkeling van deze kinderen vroegtijdig in gunstige zin te beïnvloeden en de kansen op een succesvolle deelname aan het latere onderwijs te vergroten.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Normaal, opvallend, zorgwekkend gedrag?

  Dat is de vraag die we ons stellen, als we kinderen waarnemen die zich anders dan anderen gedragen. De scheidslijn tussen opvallend- en zorgwekkend gedrag is niet altijd scherp te trekken. Om adequaat om te gaan met afwijkend of opvallend gedrag, is voldoende kennis, kunde, ervaring en intuïtie vereist. Kennis over wat normaal is, wat wenselijk is, wat leeftijdsadequaat is, is de sleutel tot het beoordelen van wat opvallend en zelfs zorgwekkend gedrag is. Om dan vervolgens in overleg met betrokkenen (ouders, collega’s, deskundigen van buiten) te bepalen wat een goede aanpak is.

  Buitenbeentjes is een cursus over opvallend gedrag, waar o.a. aan bod komt wat normaal gedrag is en wat zorgwekkend, waar gedrag door te verklaren is (aanleg, stoornis, opvoeding, omgeving), en hoe om te gaan met vormen van ongewenst gedrag.

  In de cursus worden praktijkvoorbeelden en filmbeelden gebruikt. Ook het uitwisselen van ideeën en ervaringen middels activerende werkvormen komt aan bod.

  “Met behulp van observatielijsten kun je beter vaststellen of gedrag alleen opvallend of ook zorgelijk is” | pm-er kinderdagverblijf

  Wat is er mogelijk?

  De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt op incompany basis bij jou op locatie verzorgd. Daarnaast is het mogelijk om tijdens het traject gecoacht te worden in het signaleren van- en omgaan met opvallend/zorgwekkend gedrag. In overleg is het mogelijk een traject op maat aan te bieden. Zo kan de training worden uitgebreid met bijeenkomsten gericht op het signalering van kindermishandeling.

  Meer informatie

  Ben je geïnteresseerd in deze training? Neem dan contact op met Timpaan Onderwijs.