Bestuursaanpak ICT

Bestuursaanpak ICT

Het onderwijs krijgt steeds meer mogelijkheden voor de inzet van ICT. Hoe zorg je nu dat ICT effectief wordt ingezet? Hoe voorkom je het ontstaan van allerlei losse initiatieven die niet altijd leiden tot goed onderwijs? Hoe houd je koers als bestuur? En op welke manier kun je sturen, zowel met kortdurende acties als met gedegen opleiding(en)? De Bestuursaanpak ICT geeft antwoorden. Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek over de verschillende oplossingen voor een gerichte en brede aanpak.

Grip op ICT-beleid

Met de inzet van de modules van de Bestuursaanpak ICT krijg je beter grip op je ICT-beleid en de resultaten van je investering. Opbrengsten:

  • een stevig fundament door zicht op de ICT-vaardigheden van leerkrachten;
  • de ICT-competenties van alle leerkrachten up-to-date;
  • een sterke impuls voor onderwijskundige inzet van ICT;
  • vaardige OICT-ers.

Wat houdt de Bestuursaanpak in?

De volgende modules zijn in de Bestuursaanpak in te bouwen:

De Bestuursaanpak is gebaseerd op het Onderwijs in Balansmodel.

Wat is er mogelijk?

De Bestuursaanpak wordt op maat gemaakt en kan modulair worden ingekocht, op schoolniveau of bestuursniveau.