Beredeneerd aanbod

Beredeneerd aanbod

Werken met jonge kinderen is fascinerend en intensief. Wat je als leerkracht doet, hoe je het leerstofaanbod samenstelt, hoe je de ontwikkeling van kinderen volgt, hoe je kinderen begeleidt die extra aandacht of uitdaging nodig hebben staat vaak grotendeels beschreven in het beredeneerd aanbod van de school. Het gaat om een document dat elk schooljaar weer om evaluatie en bijstelling vraagt. Bijstelling bijvoorbeeld op effectiviteit en werkbaarheid, nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, indicatoren en kwaliteitseisen vanuit de inspectie.

Wat houdt een beredeneerd aanbod in?

Onder een beredeneerd aanbod verstaan we een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer – en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daar een opklimming van moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in 3 instructieniveaus aangeboden. De niveaus hebben betrekking op de basisgroep, de groep die extra ondersteuning nodig heeft en de groep die meer uitdaging kan gebruiken. Het geheel is vertaald naar een weekplanning die in de praktijk duidelijk herkenbaar is.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Onderwerpen die ten grondslag liggen aan bovenstaande beschrijving van een beredeneerd aanbod zijn:

  • Visie op onderwijs;
  • Spel en spelbegeleiding;
  • Het werken met ontwikkelingslijnen en leerlijnen;
  • Het formuleren van heldere, passende en haalbare doelen;
  • Het monitoren (volgen) van de ontwikkeling;
  • Differentiatie;
  • De doorgaande lijn.

  Deze onderwerpen worden nader uitgelegd in de quickscan.

  Het onderwijs aan het jonge kind blijft in beweging. De minister geeft vrijheid maar stelt kaders. Vrijheid door op basis van visie op onderwijs je werkwijze te onderbouwen en beargumenteren. Kaders zoals gesteld binnen het waarderingskader 2005 en het toezichtkader po/vo 2012.

  Quickscan

  Timpaan Onderwijs heeft een quickscan beredeneerd aanbod ontwikkeld. Met de quickscan van het huidige beredeneerd aanbod breng je de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteitseisen van deze tijd in beeld en ontwikkel je plannen voor de toekomst. Je maakt als leerkrachten van de groepen 1 en 2 zichtbaar waar je aan wilt werken.

  Wil je weten waar je staat in het ontwikkelproces van het beredeneerd aanbod? Vul dan de verkorte quickscan in. Dit geeft je een indicatie van waar je op dit moment staat en waar aandachts- en ontwikkelpunten liggen.

  Wat is er mogelijk?

  Werken aan het beredeneerd aanbod is altijd een kwaliteitstraject op maat. Elk traject start met de quickscan. In overleg met onze adviseur wordt je eigen route naar het beredeneerd aanbod bepaald. Dit doen we door samen met je te kijken naar de stappen die nodig zijn om het beredeneerd aanbod te optimaliseren en te implementeren in de groep. De manier waarop we dit doen verschilt per school. Samen zoeken we naar de meest passende manier, die het beste resultaat oplevert.

  Register Leraar

  Bekijk alle gevalideerde cursussen, opleidingen en workshops.