Beginnende geletterdheid groep 1-2

Beginnende geletterdheid groep 1-2

De visie op kleuteronderwijs verschilt per school: van zelf ontdekkend tot doelgericht, van zelf thema’s bedenken, die aansluiten bij wat nu in de wereld van de kleuter speelt, tot een methode met vaste thema’s. De inspectie spreekt zich niet uit over deze onderwijsconcepten en de school is vrij om daarin keuzes te maken.

De Inspectie spreekt zich wel uit over o.a. de volgende indicatoren:

 • Doorgaande lijn in de school: beredeneerd aanbod groep 1-2 dat aansluit bij leerinhouden groep 3;
 • OGW: het systematisch analyseren van de voorgang in de ontwikkeling van de leerlingen (bijvoorbeeld via een maandelijkse cyclus);
 • Handelingsplannen voor zorgleerlingen. Dit geldt ook voor vroegsignalering van taalproblemen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Beginnende geletterdheid dient dus aan te sluiten bij het taalleesonderwijs van groep 3. Daarom zetten we bij een traject Beginnende Geletterdheid groep 1-2 in op de volgende 5 onderdelen:

 1. Mondelinge Taalvaardigheid: Spreken en Luisteren
 2. Begrijpend Luisteren
 3. Letterkennis
 4. Fonemisch Bewustzijn
 5. Woordenschat

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Praktisch aan de slag

  De volgende vragen komen aan bod:
  • Hoe koppel ik bovenstaande 5 onderdelen aan mijn thema’s?
  • Welke doelen zet ik centraal per onderdeel per thema, zodat er een doorgaande lijn ontstaat?
  • Welke praktische interventies gebruik ik bij deze 5 onderdelen, zoals een lettermuur, verteltafel, woordmuur, taalpoppen?
  • Hoe geef ik Begrijpend Luisteren een plek in het Interactief Voorlezen?
  • Welk centraal prentenboek per thema gebruik ik en welke woorden kies ik daaruit voor mijn woordenschatontwikkeling?

  Inhoud

  Een traject Beginnende Geletterdheid groep 1-2 kan de volgende onderdelen bevatten:

  1. Een ronde klassenconsultaties, om de beginsituatie vast te stellen en daarna om te kijken en te evalueren hoe het geleerde uit de bijeenkomst in de praktijk is gebracht
  2. Een regie-overleg met de directeur, interne begeleider en onderbouwcoördinator om af te stemmen wat er in de bijeenkomst aan de orde moet komen, zodat de leerkrachten worden geprofessionaliseerd op datgene wat nog verbeterd kan worden
  3. Een bijeenkomst, waar leerkrachten praktische handvatten krijgen, gekoppeld aan de nieuwste wetenschappelijke theorie over Beginnende Geletterdheid voor groep 1-2

  Stappen 1 tot en met 3 kunnen over een schooljaar één of meerdere keren worden herhaald, afhankelijk van de behoefte van de school. Bijvoorbeeld een bijeenkomst over Mondelinge Taalvaardigheid en Begrijpend Luisteren, een bijeenkomst over Letterkennis en Fonemisch Bewustzijn en een bijeenkomst over Woordenschatontwikkeling.

  Daarnaast worden er veel praktische voorbeelden gegeven van een rijke taalleesomgeving, zoals een lettermuur, woordmuur, taalpoppen en verteltafel en desgewenst kan er ook een werkmiddag worden georganiseerd om deze effectieve interventies te maken.

  Register Leraar

  Bekijk alle gevalideerde cursussen, opleidingen en workshops.