21st Century Learning

21st Century Learning

Vrijwel elke school stelt zichzelf de vraag wat er nodig is leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in de maatschappij van de toekomst. Met alle ontwikkelingen in maatschappelijk en technologisch opzicht worden veel zaken ter discussie gesteld die in het onderwijs decennia lang gemeengoed zijn geweest.

Programma

Timpaan Onderwijs wil scholen helpen zich te richten op de zaken die van wezenlijk belang zijn en zullen blijven. Daarbij wordt steeds gekeken naar twee aspecten:

  • Wat levert het de leerling op: vandaag, in het vervolgonderwijs en in het (werkzame) leven?
  • Wat betekent dat voor de schoolorganisatie en de leerkrachten die de leerlingen hierin begeleiden?

Deze aspecten zijn uitgangspunt bij het programma 21st Century Learning. We bieden een integrale aanpak maar je kunt ook kiezen voor een modulaire variant. Bij de modulaire variant kies je zelf de ingrediënten die van toepassing zijn op de situatie bij jou op school.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Quickscan

Ben je benieuwd hoe je school scoort op het gebied van 21e eeuws leren? Dan is de quickscan een passend middel om inzicht te krijgen.
Je ziet meteen op welke aspecten je het al goed doet en waar nog ontwikkeling mogelijk of gewenst is. Daarnaast helpen onze adviseurs je graag met dit thema aan de slag te gaan. Een prima startpunt voor deskundig advies en praktische tips.

Integrale aanpakp21-framework

Onze aanpak bestaat uit een aantal logisch op elkaar volgende onderdelen: we starten met de scan om de
schoolspecifieke situatie in kaart te brengen. Daarna volgt er een opleidingsplan op maat dat met de directie wordt besproken. De opleiding zelf bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten, waarbij het accent in elke bijeenkomst op de twee eerder genoemde aspecten ligt (leerling en schoolorganisatie). Wij zorgen voor een elektronische leeromgeving, die tevens als ontmoetingsplek dient om onderling informatie uit te wisselen. Op elk thema is een verdiepingsslag mogelijk, en er kan ook vanuit een specifiek bij de school passende module gestart worden.