Privacyverklaring

We hechten grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en het waarborgen van de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens. Daarom kun je op deze pagina onze privacyverklaringen downloaden: een die van toepassing is op Timpaan Support, en een die van toepassing is op de Timpaan Groep.

Deze privacyverklaringen hebben tot doel om jou te informeren over hoe wij omgaan met jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of op andere wijze met ons in contact komt.

Onze toewijding aan privacy betekent dat we persoonsgegevens met uiterste zorg behandelen en enkel gebruiken voor specifieke doeleinden. We houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaringen leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen. We nodigen je uit om de van toepassing zijnde verklaring zorgvuldig door te nemen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van ons privacybeleid.

Ons streven is om transparant te zijn over de gegevens die we verzamelen en om jouw rechten te respecteren met betrekking tot je persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens aan het einde van de verklaringen.

Bedankt voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en we doen er alles aan om jouw persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier te verwerken.