Privacyverklaring

We hechten grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en het waarborgen van de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring heeft tot doel om jou te informeren over hoe wij omgaan met jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of op andere wijze met ons in contact komt.

Onze toewijding aan privacy betekent dat we persoonsgegevens met uiterste zorg behandelen en enkel gebruiken voor specifieke doeleinden. We houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen. We nodigen je uit om deze verklaring zorgvuldig door te nemen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van ons privacybeleid.

Ons streven is om transparant te zijn over de gegevens die we verzamelen en om jouw rechten te respecteren met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

Bedankt voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en we doen er alles aan om jouw persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier te verwerken.

Met vriendelijke groeten,

Het team van Timpaan Onderwijs