Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens nog beter beschermen. Timpaan Onderwijs gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. En de persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen. In onze privavyverklaring leggen wij je uit welke gegevens Timpaan Onderwijs verwerkt en met welk doel.

Privacyverklaring

Gegevensprivacy is van groot belang voor Timpaan Onderwijs. We willen open en transparant zijn over de verwerking van gegevens van klanten, relaties, medewerkers en betrokkenen. We hebben daarom een beleid, waarin staat vastgelegd hoe je gegevens worden verwerkt en beschermd. In deze privacyverklaring leggen we dit uit.

Beheerder

Timpaan Onderwijs | Transportweg 12 | 9405 PR Assen | 088 90 80 100

Functionaris voor Gegevensbescherming

Bestuurssecretaris | avg@timpaangroep.nl | 088 90 80 100

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Je gegevens worden gedeeld binnen Timpaan Onderwijs. We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Timpaan Onderwijs voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van onze diensten.

Welke soort persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens zijn onderverdeeld in categorieën. Dit zijn de categorieën die Timpaan Onderwijs verwerkt. Het doel van de verwerking staat ook omschreven.

  • Contactgegevens: (organisatie)naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geslacht, e-mail, klantgroep, moederorganisatie | voor het onderhouden van contact, het versturen van een offerte / opdrachtbevestiging / factuur, het uitvoeren van een overeenkomst, het verzorgen van scholing, het toesturen van inloggegevens voor tools.
  • Relatienummer | in de administratie heeft iedere relatie een uniek nummer, zodat het doorvoeren van gegevens eenvoudig gaat (wijzigingen, toevoegingen).
  • Studievoortgang | als je scholing bij ons volgt waarvoor je een certificaat ontvangt bij een succesvolle afronding, houden we je studievoortgang bij zodat we het certificaat kunnen uitreiken.
  • Financiën  | deze gegevens hebben we nodig om een factuur te kunnen sturen als je dienstverlening van ons afneemt.
  • Beeldmateriaal | onze dienstverlening is erop gericht de onderwijs professional nog verder te professionaliseren. Het werken met video geeft veel inzicht in verbeterpunten. Daarom vragen we onze klanten om zelf video-materiaal te maken (als huiswerk) uit hun eigen praktijk. Toestemming moet geregeld worden via de werkgever van de deelnemer. Zo nu en dan zal Timpaan Onderwijs ook zelf beeldmateriaal verzamelen voor communicatie-uitingen (on- en offline). Hiervoor vragen wij vooraf expliciet toestemming aan de betrokkenen.

Marketing & activiteiten

We gebruiken je gegevens voor marketingactiviteiten. Via nieuwsbrieven attenderen we je op ons scholingsaanbod, nodigen we je uit voor evenementen, delen we actualiteiten en publicaties. Hiervoor maken we gebruik van de dienst Mailchimp. Ook de aanmeldformulieren voor activiteiten worden in Mailchimp aangemaakt en beheerd.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan met alleen een geldig e-mail adres, en leden kunnen zich in elke nieuwsbrief weer afmelden. Er wordt gebruik gemaakt van double opt-in. Bij aanmeldingen voor activiteiten vragen we alleen de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens – deze worden alleen gebruikt voor het gestelde doel.

Mailchimp is onderdeel van The Rocket Science Group, LLC, gevestigd in Atlanta (USA). Deze organisatie volgt de afspraken in het EU-US Privacy Shield, wat o.a. garandeert dat de data niet gebruikt worden voor grootschalige surveillance en niet worden doorgegeven aan Amerikaanse veiligheidsdiensten. Timpaan Onderwijs heeft een verwerkingsovereenkomst met Mailchimp. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

Profilering

Als je onze website gebruikt verzamelen we gegevens met behulp van cookies of andere technieken. Hier vragen wij jouw toestemming voor. Met deze gegevens kunnen we profielen maken zodat advertenties op jou kunnen worden afgestemd. Gegevens die bijvoorbeeld worden verzameld zijn informatie over jouw surfgedrag en eventueel jouw locatie.
Onze website werkt met Google Analytics voor het verzamelen van anonieme statistieken over je websitebezoek. De deelmogelijkheden binnen Google Analytics zijn uitgeschakeld, je IP-adres wordt niet gedeeld en verzamelde data zijn niet persoonlijk identificeerbaar. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren.

Data wordt gestuurd naar servers van Google in de VS. Deze organisatie volgt de afspraken in het EU-US Privacy Shield, wat o.a. garandeert dat de data niet gebuikt worden voor grootschalige surveillance en niet worden doorgegeven aan Amerikaanse veiligheidsdiensten. Timpaan Onderwijs heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Rechten

Als voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming wordt gevraagd, dan kun je de toestemming op elk moment intrekken (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Je hebt verder recht op inzage van je gegevens, het recht op wijziging en ook op het verwijderen van gegevens. Je kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming.
Ook als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens, dan kun je vragen hierover stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming. Als je probleem niet goed wordt opgelost, dan kun je je melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.