Pesten, laat je zien!

Pesten, laat je zien!

Geplaatst op 17 september 2018

Van 17 tot 22 september is het de WEEK TEGEN PESTEN. 

Maar één week? Waarom niet het hele jaar tegen pesten? Eén week tegen pesten gaat het verschijnsel niet uitbannen. Goed, deze week drukt onze neus weer eens op de noodzaak aandacht te besteden aan pesten. Laten we wel zijn: liever voorkomen dan genezen, zeker bij pesten! Voorkomen van pesten is iets dat je het hele jaar doet, niet alleen tijdens deze thema- of projectweek. Je werkt het hele jaar aan een fijne groep. Een groep waarin kinderen zich veilig voelen, ontspannen met elkaar omgaan, zich durven uiten, zorg voor elkaar hebben en samen verantwoordelijkheid dragen voor de sfeer en onderlinge omgang. Waar kinderen verschillen waarderen en conflicten weten op te lossen.

Positieve groepsvorming

Een utopie? Nee, natuurlijk niet. Op veel scholen staat juist deze beginperiode van het schooljaar in het teken van groepsopbouw, kennismaken, samen afspraken maken en nakomen. Tijdens deze eerste schoolweken worden altijd al groepsbindende en sfeerverhogende activiteiten uitgevoerd, vaak onder de noemer de Gouden Weken. Prima! Een stevig fundament leggen in de sociale structuur van de groep, noem het bouwen aan een fijne groep, betaalt zich uit in minder gedoe, minder onrust, minder gepest.

“Ik heb aan het begin van het schooljaar veel tijd geïnvesteerd in de groep en hoe we met elkaar omgaan. Daar plukken we nu de vruchten van”  –  leerkracht groep 6

Laat je zien!

Dit jaar is het thema van de Week Tegen Pesten Laat je zien! En daarmee word jij als leerkracht bedoeld. Leerlingen moeten weten dat ze hun leerkrachten kunnen vertrouwen. Zodat ze je weten te vinden en om hulp durven vragen bij pesten. Vertrouwen is daarbij van groot belang. Wederzijds vertrouwen staat centraal tijdens de Week Tegen Pesten 2018.

Als er gepest wordt in de klas, hoop je dat je leerlingen dit bij je melden. Het herkennen van signalen is vaak erg lastig. Bovendien gebeurt pesten vaak buiten de muren van het klaslokaal. Leerlingen moeten hun leerkracht dus in vertrouwen nemen, over de drempel durven stappen om te vertellen wat zich afspeelt in de klas. Hiervoor is een goede band tussen leerlingen en leerkracht nodig. En zeker zo belangrijk: leerlingen moeten ervan op aan kunnen dat de leerkracht het pesten aan wil- en kan pakken.

Het bouwen aan een vertrouwensband, aan een veilige sfeer waarin binnen de groep ook over moeilijke zaken gesproken kan worden. Dat is een basisingrediënt van KiVa: samen bouwen we aan een fijne school!
Daarnaast biedt KiVa de leerkracht tools om stelling te nemen tegen pesten en daar krachtdadig tegen op te treden.

Lees ook dit artikel

Advies nodig?

Timpaan Onderwijs heeft veel ervaring met zowel de Vreedzame School als Kiva. Onze adviseur sociale competentie, adviseert scholen over een pedagogische aanpak, klassenmanagement of groepsvorming.
Als een groep onverhoopt toch ontspoort of als er sprake is van pestproblematiek, dan kunnen wij meedenken over een oplossing.