Pedagogisch coach

Pedagogisch coach

Kinderopvang is een vak! In de afgelopen jaren is er daarom steeds meer aandacht gekomen voor professionalisering en kwaliteit. De pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een kinderdagverblijf. Vanaf 1 januari 2019 wordt de inzet van een pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker vanuit de wet IKK verplicht. Het kan daarbij gaan om twee aparte functies of een combinatiefunctie. Timpaan Onderwijs ondersteunt je bij het invullen van de taken binnen deze nieuwe functie door het aanbieden van twee verschillende opleidingen op HBO-niveau. Beide opleidingen voldoen aan de branche-eisen.

Opleidingen

Opleidingen zijn goedgekeurd en voldoen aan de wettelijke eisen. Ze zijn opgenomen in het landelijke register.

  1. Opleiding Pedagogisch coach: Ik coach jou
  2. Opleiding Pedagogisch coach: Pedagogische kwaliteit en coaching

Bekijk welke opleiding het beste bij jou past en schrijf je in!

Jij kiest welke opleiding jouw vraag het beste beantwoordt! Waar je in ieder geval van uit kunt gaan is dat:

  • we in iedere opleiding de link leggen naar jouw ervaringen rond het opbouwen van je rol en je taken in je eigen organisatie;
  • je aan het einde van de opleiding beschikt over de goed gevulde gereedschapskist van kennis en vaardigheden om je taken met vertrouwen uit te kunnen voeren;
  • je aan het einde van de opleiding het pedagogisch werkplan (deels) klaar hebt;
  • de trainers van Timpaan Onderwijs veel ervaring hebben in de kinderopvang.

Beide opleidingen zijn geschikt voor deelnemers die beschikken over een diploma op minimaal MBO4-niveau die kwalificeert voor deze functie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleidingseisen en de erkenning van opleidingen voor de pedagogisch beleidsmedewerker / coach? Klik hier voor meer informatie hierover

Wil je advies bij het vinden van de beste keuze voor jou? Neem dan contact op Manon Dijkhuizen.