Pedagogisch coach: Zó kun jij ook beleid schrijven! 

Pedagogisch coach: Zó kun jij ook beleid schrijven! 

Geplaatst op 18 april 2024

Krijg je klamme handen of slapeloze nachten als je wordt gevraagd pedagogisch beleid te schrijven? Schuif je het schrijven steeds voor je uit?
Geeft de GGD aan dat het beleid niet voldoende, concreet en toetsbaar is? We geven een aantal praktische tips voor pedagogisch beleidsmedewerkers!

Houd overzicht!
Regelmatig is pedagogisch beleid een lang document met veel tekst en een grote inhoudsopgave. Het is daardoor zoeken waar je informatie kunt vinden over hoe de organisatie werkt en waarom. Onze eerste tip is daarom: ‘less is more’. Houd het overzichtelijk door alleen te beschrijven wat verplicht is volgens het toezichtkader van de GGD. Je kunt het modelinspectierapport voor beoordeling kwaliteit kinderdagopvang/buitenschoolse opvang gebruiken als checklist. Zo weet je gelijk of het document overzichtelijk én volledig is. Je vindt het ‘modelinspectierapport’ op de website van de Rijksoverheid.

Dat hoort hier niet thuis…
Wat hoort wel en niet in het pedagogische beleid thuis? Wij vinden dat de afspraken rond ziekmeldingen en voedingsbeleid bijvoorbeeld ergens anders thuis horen. Alles willen vastleggen op één plek leidt af van de kern. Plaats dit soort onderwerpen daarom in andere documenten. Begrens, zodat je het beleid maakt waar het voor is bedoeld. Het gaat om het beschrijven van het organisatiebeleid m.b.t. het pedagogisch handelen met kinderen!

Geef het goede voorbeeld 
In het pedagogisch beleid maak je duidelijk hoe je werkt en waarom. Veel van deze documenten lijken op elkaar met zinnen als: ‘we werken kindvolgend’ of ‘bij ons staat het kind centraal’ . Maakt het beleid voldoende duidelijk hoe jullie willen werken? Is de tekst concreet? Onze tip is daarom om je tijdens het schrijven voor te stellen dat je een nieuwe medewerker rondleidt in de groepen en uitlegt hoe jullie werken. Wat vertel je dan en laat je zien? Maak in je tekst kleine doorkijkjes met voorbeelden van hoe jullie werken. Vul je teksten dus aan met concrete voorbeelden van wat een pedagogisch medewerker en de kinderen doen tijdens een specifieke situatie. Als je deze doorkijkjes bedenkt samen met de pedagogisch medewerkers wordt het beleid ook echt van het hele team!

Wil je ook een opleiding volgen tot Pedagogisch coach? Ga direct naar de agenda en schrijf je in!

Agenda