Service

Op deze pagina vind je alle beleidsdocumenten met betrekking tot onze dienstverlening.

Leveringsvoorwaarden

Op alle producten van Timpaan Onderwijs zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Lees hier de leveringsvoorwaarden 

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens nog beter beschermen. Timpaan Onderwijs gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. En de persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen. In onze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens Timpaan Onderwijs verwerkt en met welk doel.

Lees hier de privacyverklaring

Klachten

Timpaan Onderwijs ziet een klacht als een gratis advies. We vinden het belangrijk dat jij een eventuele klacht kenbaar kunt maken, zodat de tevredenheid hersteld wordt. In dit document vind je de procedure die we volgen als er een klacht is.

Lees hier het klachtenreglement