Missie

Timpaan Onderwijs werkt aan wat werkt in het veld van onderwijs. Wij doen dit vanuit de gedachte dat ieder kind in het middelpunt staat onze dienstenverlening op het gebied van training, management en ontwikkeling, met als doel dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen.

Kernwaarden

Wij stellen de klant centraal, leveren maatwerk, doen wat werkt, zijn oplossingsgericht en presenteren ons flexibel, creatief, verrassend en betrouwbaar. Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van ons werken zijn:

  • Flexibiliteit, in het beantwoorden van vragen van klanten en de responstijd;
  • Dynamisch, in het functioneren als actieve en sturende kracht, zowel op het niveau van de competenties van medewerkers als op organisatieniveau en het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen;
  • Innovatief, in het vervullen van een prikkelende en uitdagende functie;
  • Integrale beleidsontwikkeling, door te werken vanuit kennis, kunde en oriëntatie in het veld van onderwijs, daarbij gebruik makend van de expertise die de Timpaan Groep in haar volle breedte te bieden heeft;
  • Partnerschap, door samen te werken waar het een toegevoegde waarde heeft voor de klant, het werkveld en/of de organisatie.