Kwaliteit

Timpaan Support staat voor kwaliteit. Dit bewerkstelligen we met de volgende organisaties:

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaars. Onze behandelaars zijn gecertificeerd. Zo kunnen wij de kwaliteit van dyslexiezorg voor ieder kind waarborgen.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Alle onderzoekers en behandelaars van Timpaan Support staan geregistreerd. Deze registratie geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals in de jeugdzorg en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdzorg.

Certiked

Wij zijn in het bezit van het ISO 9001:2000 certificaat voor interne kwaliteitszorg. Certiked heeft dit certificaat toegekend. Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties, op het gebied van managementsystemen en deelaspecten daarvan.

Cedeo

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in het register van HR-dienstverleners .