Over ons

Over ons

Timpaan Onderwijs is een middelgrote organisatie die twee programma’s kent waar onze brede dienstverlening in is ondergebracht. Het gaat om de programma’s Support (zorg) en Onderwijsontwikkeling voor de voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs en de gemeenten. Ons doel is dat ieder kind zijn talenten maximaal kan ontwikkelen. De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel behoren tot ons belangrijkste werkgebied.

Team van experts

Bij Timpaan Onderwijs zijn ruim 45 ervaren medewerkers werkzaam, die activiteiten uitvoeren in de voorschoolse voorzieningen, het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten.

De experts richten zich op vraagstukken van het primair en voortgezet onderwijs, die onder andere te maken hebben met taal, rekenen, sociale competentie, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, schoolplanontwikkeling en ICT. Daarnaast richten we ons op de voorschoolse sector, waar implementatie van VVE-programma’s, het versterken van het handelen van pedagogisch medewerkers en VVE-coördinatie belangrijke thema’s zijn.

Wij gaan duurzame samenwerkingen aan met organisaties, die van toegevoegde waarde zijn voor onze dienstverlening.

Partner in de regio

Timpaan Onderwijs wil een vanzelfsprekende partner in de regio zijn of gelden als het beste alternatief. Dit met name vanwege onze vooruitstrevende ontwikkeling als kenniscentrum voor zowel binnen als buiten de maatschappelijke sector.

Onderdeel Timpaan Groep

Timpaan Onderwijs is een zelfstandige dochteronderneming van de Timpaan Groep, een veelzijdige organisatie (stichting) die via Timpaan Welzijn en Timpaan Onderwijs een breed pakket aan diensten levert binnen het maatschappelijke veld.