Opzet plusklas voor Stichting Talent

Opzet plusklas voor Stichting Talent

Geplaatst op 12 maart 2018

Lidy Ahlers en Nina Oosterveen hebben Stichting Talent in Westerveld begeleid bij het opzetten van een plusklas. Dit was één van de verbeterpunten n.a.v. de scan hoogbegaafdheid, die de sterke en zwakke kanten van het passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen binnen de stichting in kaart bracht. Door het volgen van de module ‘Het opzetten van een plusklas’ staat er nu een stevig concept.

Lees het krantenartikel over de plusklas:

Bron: Meppeler Courant, februari 2018

Meer informatie

Wil je meer weten over passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Neem dan contact op met Lidy Ahlers, zij gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheden.