Onderwijsachterstanden: Wij helpen graag

Onderwijsachterstanden: Wij helpen graag

Geplaatst op 3 mei 2021

Nationaal Plan Onderwijs

De Corona-pandemie houdt ons al ruim een jaar in de greep. Vooral voor het onderwijs heeft dit grote gevolgen. Thuisonderwijs, motivatieproblemen, uitval van leerkrachten, zorgen over het sociaal- emotioneel welbevinden van kinderen en noem zo maar op. Om de achterstanden in het basisonderwijs tegen te gaan is het Nationaal Plan Onderwijs opgesteld. Er is een bedrag van maar liefst 5,8 miljard euro vrijgemaakt om scholen de middelen en mogelijkheden te bieden om de achterstanden aan te pakken. Dit komt neer op een bedrag van €180.000,- per school. Een geweldige kans om de juiste hulp aan te bieden aan die kinderen die dit het hardst nodig hebben. Echter, dit brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. “Hoe gaan we de achterstanden in kaart brengen?”, “Welke zorg moeten we aan gaan bieden?” en “Welke kinderen hebben deze extra ondersteuning het meest nodig?” zijn vragen die opspelen.

Timpaan Onderwijs als partner

Timpaan Onderwijs heeft al tientallen jaren ervaring met het begeleiden van scholen, leerkrachten en kinderen met als doel: maximale talentontwikkeling voor elk kind. Wij willen graag ons steentje bijdragen om achterstanden tegen te gaan en het onderwijs een boost te geven. We hebben expertise op gebieden als leerkrachtondersteuning, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Wij helpen je graag bij:

 • Het in kaart brengen van de onderwijsachterstanden
 • Het opstellen van een plan
 • Het ondersteunen van leerkrachten en het begeleiden van (individuele of groepjes) kinderen.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende diensten:

 • Het ondersteunen bij, of uitvoeren van een, 0-meting en het analyseren hiervan
 • Het in kaart brengen van de ontstane verschillen in onderwijsniveaus binnen een groep
 • Het begeleiden van leerkrachten bij het differentiëren tussen de verschillende leerlingen en onderwijsniveaus
 • Het ondersteunen en meedenken bij het maken van een plan van aanpak en/of het opstellen van een handelingsplan
 • Het maken van een leesanalyse/ rekenanalyse/ spellinganalyse op groepsniveau of op kindniveau
 • Het begeleiden van kinderen bij het leren omgaan met emoties en faalangst en het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten hierbij
 • Het begeleiden van leerkrachten bij het uitvoeren van het plan
 • Het inzetten van orthopedagogen op jouw school voor het begeleiden van kinderen (in groepjes of individueel)

Graag denken wij met jullie mee over het inrichten van deze zorg op jullie school om zo alle kinderen de kans te geven om zich optimaal te ontwikkeling. Neem vooral contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat we voor jullie kunnen betekenen.