Onderwijs en burgerschap

Onderwijs en burgerschap

Geplaatst op 27 februari 2017

In de onderwijswetten staat voorgeschreven dat scholen aandacht moeten besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Dat betekent bijvoorbeeld dat belangrijke waarden aan de orde moeten komen en leerlingen leren omgaan met diversiteit en conflicten. Van jongs af aan komen kinderen met anderen in aanraking; anderen met eigen ideeën, wensen en achtergronden. Zij krijgen op school maar ook binnen sportverenigingen en thuis te maken met allerlei autoriteiten en regels. Leren omgaan met diversiteit, dat is de kern van burgerschap.

Kwaliteit kan beter

De inspectie constateert dat het nodig is dat het burgerschapsonderwijs op veel scholen verbetert. Scholen besteden wel aandacht aan burgerschap, maar ze doen dat over het algemeen weinig doelgericht.

  • De activiteiten vertonen weinig verband;
  • Er is geen planmatige aanpak;
  • Scholen formuleren niet wat ze leerlingen willen leren;
  • Scholen hebben ook maar weinig zicht op wat leerlingen leren.

Hiermee is het erg afhankelijk van de individuele leraar hoe het onderwijs is ingericht, en blijven er kansen liggen.

Verbetering gewenst

De inspectie constateert al langere tijd dat het niet goed gaat met het burgerschapsonderwijs, en bepleit maatregelen voor verbetering. Lees het volledige rapport op de site van de Onderwijsinspectie.

De Vreedzame School

Om doelgerichter en schoolbreed te werken aan burgerschap, kan een school kiezen voor het programma De Vreedzame School. Wij gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden om burgerschap op jouw school (verder) vorm te geven. Bel of mail Timpaan Onderwijs voor een vrijblijvende afspraak.