NKD-certificaat verlengd!

NKD-certificaat verlengd!

Geplaatst op 25 februari 2022

Op 17 februari 2022 heeft bij Timpaan Onderwijs een opvolgaudit vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) plaatsgevonden. Hierbij zijn wij onder andere beoordeeld op de volgende thema’s:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Cliënttevredenheid
  • Samenwerking met ketenpartners

Wij zijn zeer trots dat wij kunnen melden dat wij deze audit glansrijk hebben doorstaan en ons keurmerk met een jaar is verlengd!

NKD Keurmerk

Een groot aantal dyslexiezorgverleners is aangesloten bij het NKD. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten. Zo ook Timpaan Onderwijs!