Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Geplaatst op 3 juli 2018

Een nieuw schooljaar zit er weer aan te komen: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Kinderen kijken nu al reikhalzend uit naar het nieuwe jaar: meestal een nieuw lokaal en een andere leerkracht, soms nieuwe klasgenoten, altijd een nieuw lesprogramma.
Kinderen vragen zich af: Hoe zal het gaan in de nieuwe groep? Bij wie ga ik zitten? Zal het ook gezellig zijn?

Groepssfeer

De eerste schoolweken zijn heel bepalend voor de sfeer in de groep: hebben de kinderen het naar de zin, gaan ze prettig met elkaar om, kunnen ze goed schakelen van werken naar ontspannen en terug? Wie gaat met wie om? Hoort iedereen erbij en voelen kinderen zich verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep?

Groepsdoelen

Dit laatste, je verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken, gaat over méér dan alleen de sfeer. Het gaat ook over hoe de groep leert, of er met elkaar doelen worden gesteld. Groepsdoelen zijn de overtreffende trap van individuele leerdoelen die in leergesprekken aan de orde komen. Bij groepsdoelen wordt met de groep besproken hoe de doelen het best behaald kunnen worden: wat moet iedereen daar apart en gezamenlijk aan doen? Hoe helpen we elkaar? Met coöperatieve werkvormen levert elk kind een aandeel in het bepalen, bewaken en bijstellen van groepsdoelen.
De groeiende groepsverantwoordelijkheid heeft ook betrekking op het hierboven al genoemde sociaal functioneren van de groep: wat spreken we met elkaar af? Hoe zorgen we dat iedereen plezierig naar school kan gaan? Opnieuw: hoe helpen we elkaar?

Groepsgevoel

Voer vanaf dag 1 in de groepen veel oefeningen, kennismakingsspellen en energizers uit. Maak het groepsgevoel zichtbaar in de lokalen; van verjaardagskalender tot groepsregels,- afspraken en doelen. Zorg dat kinderen elkaar (en jou) leren kennen, zowel meer persoonlijke zaken als schoolse zaken. Zorg daardoor dat kinderen elkaar accepteren, respecteren en onderlinge verschillen waarderen. Vanaf de eerste dag kunnen al groepsdoelen vastgesteld worden. Denk aan ‘morgen, aan het eind van de dag, kent iedereen elkaars naam’.

Tijdens de eerste weken raakt de groep vertrouwd met het werken met doelen, zowel sociale- als lesstofinhoudelijke (academische) doelen.

Resultaat

Een hechtere groep kinderen die verantwoordelijkheid kan en wil dragen!

Meer weten?

Bel of mail Timpaan Onderwijs.