Meldcode kindermishandeling wordt aangescherpt

Meldcode kindermishandeling wordt aangescherpt

Geplaatst op 4 september 2017

Geen paniek…. wel even opletten: de meldcode kindermishandeling wordt aangescherpt.

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals – ook in de kinderopvang – ernstige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Doordat het melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend is, worden onveilige opgroei situaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen gezinnen sneller passende hulp. De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Overgang met afwegingskaders

Vanaf nu tot januari 2019 kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan. Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij het beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is.

De periode tot 1 juli 2018 is bedoeld om de afwegingskaders op te stellen. De tweede helft van het jaar 2018 is bedoeld om de afwegingskaders een plaats te geven in het dagelijks werk van beroepskrachten en er, vooruitlopend op de verplichting er mee te werken, alvast mee te oefenen.

Video

Augeo maakte een animatie over de aanpassing van de meldcode:

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpassing van de meldcode of over de meldcode zelf kun je contact opnemen met Timpaan Onderwijs.