Materiaal KiVa voor herstart onderwijs beschikbaar

Materiaal KiVa voor herstart onderwijs beschikbaar

Geplaatst op 28 april 2020

KiVa stelt materialen voor de heropening van de scholen beschikbaar! Omdat KiVa alle kinderen een goede start gunt na deze bijzondere tijd, stellen zij de materialen beschikbaar aan alle scholen in Nederland. Een prachtig initiatief waar Timpaan graag aan meewerkt om zoveel mogelijk scholen te bereiken.

Het zijn 2 katernen; één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw, die via de link in het KiVa nieuwsbericht gedownload kunnen worden. Er staan heel praktische en gevarieerde activiteiten in. In het nieuwsbericht staat onder andere waar dit materiaal toe dient.

Het volgende is al gedaan:

  • alle KiVa-scholen is het materiaal toegemaild
  • Het staat intussen ook op MijnKiVa
  • Er staat er een nieuwsbericht op hun website waar de materialen gedownload kunnen worden

Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

Bezoek hun website