Leesbevordering | plan maken

Leesbevordering | plan maken

Wil je meer structuur brengen in de aanpak van leesbevordering op school? Ben je op zoek naar nieuwe inzichten op het gebied van leesbevordering? Ben je benieuwd naar de manier waarop andere scholen met leesbevordering omgaan? Wil je een leesplan op schoolniveau opstellen? Dat kan allemaal met dit traject!

Lezen is leuk!

Iedereen die van lezen houdt, is het hier zeker mee eens. Lezen is ook heel belangrijk, want een goede lezer heeft het gemakkelijker op school en later in de maatschappij. Onze kennismaatschappij vraagt nu eenmaal om mensen met een grote leesvaardigheid. Lezen is ook belangrijk als communicatiemiddel en instrument om informatiebronnen te kunnen raadplegen.

Leesvaardigheid kan alleen maar ontstaan als er sprake is van leesplezier: plezier in lezen zorgt ervoor dat kinderen blijven lezen en hoe meer kinderen lezen, hoe beter de leesvaardigheid zich ontwikkelt. Leesbevordering is het systematisch en structureel uitvoeren van activiteiten op school met als doel de bereidheid tot lezen en ook de waardering voor het boek en het plezier in lezen te ontwikkelen. Leesbevordering heeft op scholen vaak een vrijblijvend karakter. Een leesplan of een taalbeleidsplan waarin aandacht is voor lezen, helpt. In een leesplan leg je vast welke structurele activiteiten de school onderneemt om leerlingen tot leesvaardige en gemotiveerde lezers te maken.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Wat is er mogelijk?

  Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten die steeds als volgt opgebouwd zijn:

  1.  Inleiding door trainer met theoretische achtergronden en inzichten over het betreffende onderwerp.
  2. Een uitwisseling waarin de scholen met elkaar delen op wat voor manier zij met het betreffende onderwerp omgaan in hun school.
  3. Een analyse van de eigen situatie en het formuleren van doelen voor de eigen school.
  4. Het geheel moet aan het eind van het traject leiden tot een leesplan op schoolniveau.

  De cursus wordt op incompany-basis bij jou op locatie verzorgd.

  De volgende onderwerpen komen in het traject aan de orde:

  • het opstellen van een leesplan en het formuleren van (stil-)leesbeleid;
  • leesbevordering, leesbeleving en leesmotivatie:
  • pizzamodel;
  • kerndoelen en referentieniveaus;
  • doorgaande leerlijn;
  • link naar methoden (taal, begrijpend lezen, aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen);
  • leescirkel van Chambers;
  • het inrichten van de leesomgeving;
  • het inrichten van de school-/ klassenbibliotheek;
  • speciale materialen gericht op leesbevordering;
  • verwerkingsactiviteiten bij stillezen.