Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

Geplaatst op 7 februari 2018

De resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017 zijn bekend. De LKK laat zien wat de kwaliteit is van de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. Het is voor het eerst dat de kwaliteit van gastouderopvang op deze manier in beeld is gebracht en dat de kwaliteit van de verschillende kinderopvangtypen gelijktijdig is gemeten.

Uit het rapport blijkt dat de eerste meting van de LKK in 2017 een overwegend positief beeld laat zien van de kinderopvang in Nederland. Het beeld van de LKK meting in 2017 komt in grote lijnen overeen met de resultaten van voorgaande metingen. Voor de dagopvang en peuteropvang geldt dat de meer basale vaardigheden, zoals sensitiviteit van pedagogisch medewerkers en de mate waarin zij kinderen ondersteunen om wenselijk gedrag te vertonen, in voldoende mate aanwezig zijn. Het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen en het begeleiden van interacties tussen kinderen onderling blijken minder goed ontwikkeld te zijn en zijn vaak als onvoldoende beoordeeld. Dit is in lijn met voorgaande metingen. Voor de gastouderopvang geldt dat het patroon van hogere en lagere scores vergelijkbaar is met die van de andere opvangtypen.

Wil je meer lezen over de resultaten?
Ga naar de website veranderingkinderopvang.nl