KiVa erkend als effectief tegen pesten

KiVa erkend als effectief tegen pesten

Geplaatst op 9 februari 2016

Het KiVa-programma is effectief tegen pesten op Nederlandse basisscholen, aldus het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Volgens de Erkenningscommissie Interventies van het NJi is KiVa effectief volgens goede aanwijzingen. Daarmee is KiVa het eerste schoolbrede programma, specifiek gericht op het verminderen van pesten op basisscholen, waarvan de effectiviteit door het NJi is erkend.

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht te zorgen voor een sociaal veilige school. Dat kunnen scholen doen door een antipestprogramma in te zetten. Het was tot op heden echter onduidelijk welke programma’s daadwerkelijk effectief zijn binnen de context van Nederlandse basisscholen. Met de nieuwe beoordeling van KiVa door de erkenningscommissie is dat veranderd. KiVa is daarmee het eerste en enige programma waarvan is aangetoond dat het pesten op school effectief tegengaat.

Positieve sfeer in de klas

KiVa is een antipestprogramma dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. “Omdat pesten onderdeel is van een groepsproces, richt KiVa zich op alle leerlingen in de groep”, aldus Ronald Kielman van KiVa. “Alle leerlingen worden bijvoorbeeld gestimuleerd het op te nemen voor slachtoffers en samen te werken aan een fijne groep. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen met KiVa hun sociale vaardigheden. Bij KiVa vinden we dat iedereen recht heeft op een fijne schooltijd.” Leerkrachten worden door KiVa getraind om een positieve sfeer in de klas te bereiken en negatief gedrag beter te herkennen en aan te pakken.

Verbeteren pedagogisch klimaat

Op dit moment worden tien andere antipestprogramma’s onderzocht op hun effectiviteit. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, is in mei 2015 gestart en loopt naar verwachting tot 2017. KiVa valt buiten dit onderzoek, omdat het als enige programma al voldoende is onderzocht en de effectiviteit is aangetoond. Uit gerandomiseerd onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen bleek onder meer dat op KiVa-scholen het pedagogisch klimaat verbetert en het pesten sterk afneemt.
Bron: www.kivaschool.nl 

Meer weten?

Timpaan Onderwijs maakt deel uit van het KiVa Consortium. Neem contact op met Timpaan Onderwijs voor meer informatie.