Kansenongelijkheid ook in het PO nog steeds aandachtspunt

Kansenongelijkheid ook in het PO nog steeds aandachtspunt

Geplaatst op 9 mei 2019

Begin april is de Staat van het Onderwijs gepresenteerd door de Onderwijsinspectie. Hieruit blijkt onder andere dat de kansenongelijkheid (mede op basis van het opleidingsniveau van de ouders) ook in het basisonderwijs nog steeds een belangrijke uitdaging is. Uit het Pre-cool onderzoek blijkt dat de ingelopen achterstand (door het volgen van voorschoolse educatie) in de basisschoolperiode weer vergroot.

Kortom aandacht voor VVE in het basisonderwijs is essentieel. Wat gebeurt er met de doelgroepkinderen in het basisonderwijs? Welke aanpak is het beste voor deze kinderen en op wat voor manier kan er het beste vorm gegeven worden aan de doorgaande lijn (een verplichting voor het onderwijs).

Opleiding VVE in het basisonderwijs

Timpaan Onderwijs heeft in opdracht van een bestuur in de gemeente Groningen een opleiding VVE in het basisonderwijs ontwikkeld. Deze opleiding is gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van leerkracht rondom het werken met kinderen met onderwijsachterstanden. Belangrijke focus in deze opleiding is uiteraard de taalontwikkeling en –stimulering en de rijke en betekenisvolle leeromgeving, maar ook executieve functies, ouderbetrokkenheid en opbrengstgericht werken komen aan bod. De opleiding kan gericht worden op leerkrachten uit groep 1 en 2, maar nog mooier is het om deze voor alle leerkrachten van groep 1 tot en met 8 te verzorgen. Immers: kansenongelijkheid houdt niet op als kinderen naar groep 3 gaan. Deze kinderen hebben gedurende hun hele schoolloopbaan extra ondersteuning nodig.

Investeren in vroegschoolse periode

Vanaf 1 januari hebben veel gemeenten extra middelen gekregen om de onderwijsachterstanden in hun gemeente te bestrijden. Het merendeel daarvan wordt ingezet in de voorschoolse periode. Maar het is ook mogelijk om te investeren in de vroegschoolse periode. Het is onze ervaring dat juist het vergroten van kennis en vaardigheden in de vroegschoolse periode bijdraagt aan het versterken van het VVE-beleid binnen de gemeente. Trajecten als het implementeren van resultaatafspraken, maar ook het versterken van de doorgaande lijn krijgen hierdoor een positieve impuls.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met Barbara Kroeze.