Intervisiebijeenkomst 29 april: Tips and tricks

Intervisiebijeenkomst 29 april: Tips and tricks

Geplaatst op 1 mei 2020

Afgelopen woensdag was een grote groep pedagogisch coaches online aanwezig bij de gratis intervisiebijeenkomst van Timpaan Onderwijs. Er is met elkaar gesproken over het borgen van de pedagogische kwaliteit bij de (her)opening van de kinderopvang vanaf 11 mei. De deelnemers hebben elkaar geïnspireerd met initiatieven om voor ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers de (her)opening zo prettig mogelijk te laten verlopen. Vandaag delen we een tip die tijdens deze intervisiebijeenkomst genoemd is.

Tip bij heropening

Zorg voor goed contact met ouders deze dagen.

Bel of videobel als mentor ‘jouw’ ouders en bespreek hoe zij samen met hun kind(eren) de afgelopen tijd thuis beleefd hebben. Vraag hoe de ontwikkeling van het kind in de thuisperiode is verlopen en bespreek met ouders hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de terugkeer naar de opvang. Geef tips hoe zij op positieve wijze hun kind kunnen vertellen over bijvoorbeeld het dagritme en de gang van zaken op de groep. En vergeet ook niet te bespreken hoe het brengen en halen volgens de anderhalve meter-regel op locatie geregeld is. Ook bespreek je eventuele zorgen van ouders over de opvang.

Samen met ouders zorg je er voor dat het opnieuw wennen aan de opvang voor kinderen emotioneel zo veilig mogelijk plaatsvindt.