Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zet in op het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en het vergroten van mogelijkheden voor innovatie. Vanaf 1 januari 2018 is de wet in werking getreden.

Vier pijlers in IKK wet

Een goede start voor kinderen is van groot belang, voor ieder kind en voor de maatschappij. Vroege ontwikkelingsstimulering in voorschoolse voorzieningen kan een bijdrage leveren aan een meer kansrijke start voor kinderen, aan hun ontwikkeling in de algemene zin en daarmee bijvoorbeeld ook aan hun schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. Kinderopvang speelt daarin een belangrijke rol. Kinderopvang van hoge kwaliteit stelt de ontwikkeling van het kind centraal, en draagt zo bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. Het versterken van de kwaliteit van de kinderopvang is daarmee van belang voor zowel het kind als de samenleving.

De hoofdlijnen van het akkoord zijn samengevat in vier pijlers:

 1.  De ontwikkeling van het kind staat centraal

  Het waarborgen van een pedagogische praktijk waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Bij het ontwerp van maatregelen staat het kind centraal.
  Het structureel volgen van de ontwikkeling van kinderen kan met behulp van volgsystemen zoals KIJK! of Looqin. Zo kan o.a. de aansluiting met de basisschool beter geborgd worden.

 2. Veiligheid en gezondheid

  De omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen is veilig en gezond. Ze worden beschermd tegen grote risico’s en leren ze omgaan met kleine risico’s. De training Meldcode kindermishandeling kan bijdragen om adequaat te reageren bij onveilige situaties. Signaleren, handelen en communiceren (met ouders) zijn onderdelen van de training.

 3. Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

  Een stabiele en daarmee veilige omgeving is een voorwaarde voor ontwikkeling. Door maatwerk kan de kinderopvangorganisatie, de medewerker en de oudercommissie innoveren en de pedagogische kwaliteit en de wensen en behoeften van kinderen en hun ouders centraal stellen.
  De training Werken met baby’s is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van babyopvang.

 4. Kinderopvang is een vak. Investeren in de kwaliteit van beroepskrachten

  Er worden hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van pm’ers, omdat zij en de kinderen dat verdienen. Er is doorlopend aandacht voor de ontwikkeling van de vaardigheden van beroepskrachten. Werken aan professionaliteit kan door:
  – het verhogen van het taalniveau van pm’ers;
  – de training Werken met baby’s;
  – de opleiding tot pedagogisch coach.

Ondersteuning op maat

Ook bieden wij een aanbod op maat voor de kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die kinderopvang bieden (IKC):

 • Workshop Pedagogisch beleidsplan (her)schrijven: praktische ondersteuning en tips bij het (her)schrijven van het pedagogisch beleidsplan van je organisatie;
 • IKK Scan: deze scan geeft inzicht of jouw kinderopvangorganisatie voldoet aan de eisen van de wet IKK. Je komt te weten wat verbeterpunten zijn en kunt hieraan gaan werken.

Tijdlijn

Een overzicht van de wijzigingen en invoeringsdata in de kinderopvang:

1 januari 2018

 • Verantwoorde kinderopvang
 • Mentorschap
 • Inhoud pedagogisch beleidsplan
 • Veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid
 • Aanwezigheid volwassene met kinder-EHBO
 • Vaste-gezichtencriterium
 • 3-uursregeling
 • Inzet van vrijwilligers
 • Inzet van beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires

1 januari 2019

 • Beroepskracht-kindratio
 • Pedagogisch beleidsmedewerker

1 januari 2023

 • Minimum taalniveau
 • Scholing voor werken met baby’s

Invoeringsdatum nog niet bekend

 • Verruiming kwalificerende diploma’s voor BSO
 • Verduidelijking buitenspeelruimte

Meer informatie

Heb je vragen over de wet IKK of wil je van gedachten wisselen over welke stappen jouw organisatie kan nemen om te werken aan kwaliteit en innovatie? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.