De veranderende rol van de ib’er – dat doe je niet alleen!

Als intern begeleider zit je in het oog van de veranderingen. Denk aan het passend onderwijs, de komst van alle ICT-leermiddelen, de ontwikkelingen van IKC’s en de referentieniveaus. Als gevolg van deze ontwikkelingen krijg je snel te maken met thema’s als hoogbegaafdheid, groepsdoorbrekend leren en data analyses. Wat is jouw rol als ib’er daarin? Focus je daarbij op je eigen school, ga je zelf ontdekken of ga je ook ‘gluren bij de buren’?

Deze studiedag staat in het teken van je veranderende rol. Je bent niet de enige die hiermee te maken heeft: daarom vragen we jou, als deelnemer, om actief mee te doen. Dit kan tijdens de workshops, waar je aan de slag gaat met je eigen praktijksituatie / casus. Elke workshop duurt 2 uur, zodat je echt de diepte in kan.

In de centrale ruimte van de locatie creëren we een vragen muur. Tussen de workshops door kun jij je eigen vragen kwijt op deze muur. Iedereen heeft de mogelijkheid om op elkaars vragen te reageren en/of tips te delen. Met veel expertise onder één dak kun je na afloop van de studiedag een foto maken van jouw vraag met daaromheen de reacties, tips en contactgegevens van collega’s die jou verder kunnen helpen!

Veranderen doe je niet alleen – veranderen doe je samen! Wil je erbij zijn op 1 oktober? Maak dan ruimte in je agenda en reserveer een stoel!

Gastsprekers

We starten de dag met de keynote van Luc Greven over ‘De toekomst van de intern begeleider’. Tijdens deze lezing gaat hij in op de ontwikkeling van interne begeleiding.

 • Een uitdagend perspectief: de ib’er als duizenddingendoekje, als coach of als coördinator van leren en innoveren?
 • Het leren van de leraar: wat remt het leren van de leraar en wat helpt? Hoe kunnen de ib’er, schoolleider en collega’s helpen?
 • De rol van de schoolleider en ib’er in de school: een tandem?

’s Middags komt Joke Tillemans – directeur Kindcentrum Mondomijn  spreken over de vorming van een IKC. Het kindcentrum startte 8 jaar geleden met 5 leerlingen. Inmiddels zijn dat er meer dan 450. Er is duidelijk vraag naar de vernieuwende aanpak: geen overgang of tussenschot tussen kinderopvang en school, maar één integraal aanbod van 0 tot 13 jaar.

Tijdens de lezing vertelt Joke Tillemans over:

 • De aanpak en over het bundelen van krachten;
 • Samen met ouders en professionals naar kinderen kijken;
 • Kinderen aanspreken op talenten en ondersteuning bieden waar nodig.

Workshops

Verdeeld over de dag heb je keuze uit een aantal workshops die in 2 rondes worden gehouden. Direct na de inleiding is de eerste ronde en ’s middags is ronde 2. Op het aanmeldformulier selecteer je de workshops van jouw voorkeur.

Programma

09.00 uur | Inloop
09.30 uur | Keynote Luc Greven over de toekomst van de ib’er
10.15 uur | korte pauze
10.30 uur | workshopronde 1
12.30 uur | lunchpauze
13.30 uur | Keynote Joke Tillemans over IKC vorming
14.30 uur | korte pauze
14.45 uur | workshopronde 2
16.45 uur | afsluiting

Overzicht workshop

Er zijn 6 workshops waar je uit kunt kiezen. Klik op de workshop om de inhoud te lezen. Via het aanmeldformulier kun je voor ’s ochtends en ’s middags je voorkeur aangeven. Op basis van binnenkomst stellen wij per deelnemer een persoonlijk workshopprogramma op.

Daadwerkelijk streven naar 1S voor rekenen – Marije Bakker
Minder kinderen dan we zouden verwachten behalen aan het eind van de basisschool referentieniveau 1S voor rekenen. Wie zijn deze leerlingen? Waar raken ze de aansluiting met 1S kwijt en blijven ze steken op 1F? Wat zijn signaleringsmomenten waarop we als ib’ers alert kunnen zijn? Tijdens deze workshop bekijken we aan de hand van de SLO-tussendoelen 1S per jaargroep waar in de diverse leerlijnen leerstofonderdelen zitten waarop extra inzet nodig is voor de 1S-risicogroep.
Hoogbegaafde onderpresteerders - Nina Oosterveen
Het is belangrijk dat (hoog)begaafde onderpresteerders vroeg worden gesignaleerd. Slimme kleuters hebben al de neiging om te gaan onderpresteren. Ze zien al heel snel wat ‘gebruikelijk’ is en passen zich snel aan om bij de groep te horen. Ze gaan bijvoorbeeld weer krassen, terwijl ze al poppetjes kunnen tekenen. Onderpresteerders zijn niet zichzelf; ze spelen een rol. Ze lopen grote risico om te stranden in het onderwijs en in de maatschappij. Aan bod komt hoe je aan de ene kant rekening houdt met hiaten in de prestaties op het reguliere aanbod en aan de andere kant hoe je voor deze leerlingen het onderwijs uitdagend blijft houden.
Van handelend rekenen in groep 2 naar formeel rekenen in groep 3 – Lourien Groenendal
 De overgang van groep 2 naar groep 3 verloopt niet voor alle kinderen vlekkeloos. Waar in groep 2 het leren vooral spelend, handelend, betekenisvol plaatsvindt, ligt in groep 3 opeens het accent op het schoolse leren: klassikale instructies, zitten aan een tafel, werken uit een boek.
Kinderen die bij de kleuters misschien niet direct opvielen wat rekenen betreft, ontwikkelen nadat de eerste blokken in groep 3 geweest zijn problemen met rekenen, omdat ze de vertaalslag van het concrete handelen, naar de ‘som’ in het boek onvoldoende kunnen maken.
Leerkrachten in groep 3 ervaren dit probleem en tegelijkertijd voelen ze de druk van de methode die te weinig ruimte biedt voor aanpassingen. We gaan in op wat in het aanbod belangrijk is voor de ontwikkeling van de rekenvaardigheid van jonge kinderen in groep 2 en groep 3 en de rol van de leerkracht hierin. En wat betekent dit voor het rekenonderwijs in groep 2? Op welke manier kun je beredeneerd keuzes maken voor het aanbod in groep 3, om de doorgaande lijn te verbeteren?
Data analyseren – Harm Jan Martens
 Er is tegenwoordig (bijna) geen school die niet werkt met een digitale lesmethode. Nakijken is overbodig want dat doet het programma voor ons, of niet? Massa’s aan data worden verkregen.
Maar de grote vraag is: Wat doen we met al deze data?
Hoe kunnen we cyclisch omgaan met alle informatie die we verkrijgen? Hoe zie je welke (zorg) leerlingen vooruitgaan, welke niet en waar zie je dat aan? In deze workshop richten we ons in het bijzonder Snappet en Gynzy. Neem vooral je eigen casus mee.
Van leerstofjaarklassensysteem naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs – Machiel Karels
 Van leerstofjaarklassensysteem naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs: hoe groei je daar naartoe? Wat is eigenlijk gepersonaliseerd onderwijs en waarom zou je dat moeten willen? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Welke stappen moet je nemen om toe te groeien naar een school waarin het onderwijs kindgericht is? Wat vraagt dit allemaal van leraren? En wat vraagt dit van de rol van de ib’er?
Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijg je een richtinggevend kader aangereikt en worden er praktische handvatten gegeven om stappen te maken naar kindgericht onderwijs.
Ontwikkeling van een IKC – Joke Tillemans
Wat als kinderen van nu in 2090 met pensioen gaan? Wat als het gemiddelde kind niet bestaat? Joke Tillemans, directeur van IKC Mondomijn, neemt je in deze workshop mee in een kijkje in de ontwikkeling van een IKC. Hoe helpen andere keuzes en andere samenwerkingen tot een passend aanbod voor ieder kind!

Locatie

MFC de Menterne, Julianaplein 1, 9649 BX in Muntendam.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk, de inschrijving is gesloten.

Keuze voor workshops

’s Ochtend kun je kiezen uit deze workshops:

 1. Daadwerkelijk streven naar 1S voor rekenen
 2. Hoogbegaafde onderpresteerders
 3. Van handelend rekenen in groep 2 naar formeel rekenen in groep 3
 4. Data analyseren

’s Middags kun je kiezen uit deze workshops:

 1. Hoogbegaafde onderpresteerders
 2. Van leerstofjaarklassensysteem naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs
 3. Ontwikkeling van een IKC
 4. Van handelend rekenen in groep 2 naar formeel rekenen in groep 3
 5. Data analyseren