Hoe ziet het onderwijs aan jouw kleutergroep eruit?

Hoe ziet het onderwijs aan jouw kleutergroep eruit?

Geplaatst op 22 maart 2016

‘Scholen hoeven geen methoden te gebruiken in de kleutergroepen’. Dit meldt de Inspectie van Onderwijs op 17 februari 2016. Maar wat dan wel? Wat wil een inspecteur van onderwijs wel zien in de groepen 1 en 2? De volgende 4 punten geven de grote lijn weer, waaraan het onderwijs aan kleuters moet voldoen.

  • Krijgen de kinderen een breed aanbod?
  • Is er sprake van een  doorlopende leerlijn?
  • Sluit het aanbod aan bij de ontwikkeling van de verschillende kleuters? Beredeneerd aanbod.
  • Worden de ouders geïnformeerd over welke doelen de school wil bereiken en hoe de ondersteuning aan hun kinderen wordt vormgegeven?

Het bestuur, de schoolleiding en de docent bepalen zelf hoe ze het onderwijs vormgeven. Dat kan aan de hand van een methode, maar het kan ook zelf ontworpen onderwijs betreffen. Uitgangspunt voor het aanbod zijn steeds passende doelen, die verwerkt worden in een activiteit of instructieles om daarna uitgezet te worden in de brede speelleeromgeving. Spelen is immers de manier waarop kleuters leren.

Waarborgen en stimuleren

De professional vormt de basis voor kwaliteit. Houd zelf de regie over de leef- en belangstellingswereld van de kinderen. Als je via een methode werkt gebruik deze dan als hulpmiddel om een passend aanbod samen te stellen. Jij doet ertoe, jij ziet en weet wat kleuters nodig hebben en bent onmisbaar in de ontwikkeling van de kinderen. Dat is ook wat de inspectie als richting aangeeft. Het nieuwe toezicht kader (2017) van de Inspectie van Onderwijs is gebaseerd op twee pijlers: waarborgen en stimuleren. Waarborgen op basis van de 4 eerder genoemde punten. Stimuleren door scholen stelselmatig te laten werken aan verbetering van onderwijs op basis van hun eigen kracht. De inspectie gaat inzicht geven in verdere verbeterkansen aansluitend bij de kracht van de school.

Timpaan Onderwijs kan met je meedenken bij het inrichten van je onderwijs in de onderbouw, hiervoor hebben we het scholingstraject RICHT-IN(G) kleuteronderwijs opgesteld. Daarnaast attenderen we je graag op onze ruime ervaring in het opstellen van een beredeneerd aanbod en leggen je graag de mogelijkheden uit die ons eigen registratiemodel LEAD hierin biedt.

Wat houdt RICHT-IN(G) kleuteronderwijs in?

Het scholingstraject sluit aan bij het nieuwe toezichtkader. Tijdens het traject werk je aan het waarborgen van de kwaliteit die er op school al is, deze bouw je verder uit. Daarna wordt tijdens een ‘tussenstop’ in overleg met leerkrachten en directie de koers bepaald voor de laatste bijeenkomst(en). Het scholingstraject bestaat uit een intakegesprek, een ‘tussenstop’ en 4 bijeenkomsten van 3 uur.

  • Intakegesprek met leerkrachten groep 1 en 2 en de schoolleiding;
  • Werken aan waarborgen kwaliteit van onderwijs;
  • Pitch / TED Talk over kwalitatief goed onderwijs in de eigen praktijk;
  • Tussenstop met leerkrachten en schoolleiding;
  • Verbeteren kwaliteit van onderwijs op eigen kracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over het samenstellen van je kleuteronderwijs, kun je contact met ons opnemen.