Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Timpaan Onderwijs. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Timpaan Onderwijs is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Timpaan Onderwijs, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Timpaan Onderwijs is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Timpaan Onderwijs niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Timpaan Onderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Timpaan Onderwijs is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die we op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je deze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt voor twee doeleinden. Ten eerste worden er enkele cookies geplaatst die het gebruik van de website voor jou eenvoudiger maken. Daarnaast worden er cookies geplaatst om anonieme statistieken te verzamelen over jouw bezoek aan deze website. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren. Er worden geen cookies gebruikt voor marketing- en advertentiedoeleinden of sociale media.

Vragen en opmerkingen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kun je contact met ons opnemen.