Hoogbegaafdheid scan

Hoogbegaafdheid scan

Wil je inzicht in de sterke en zwakke kanten van je passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen? Ga dan in gesprek met onze hoogbegaafdheidsspecialist en kijk wat de stand van zaken is. Je weet wat verbeterpunten zijn en kunt hiermee aan de slag gaan.

Inrichting passend onderwijs

De Staatssecretaris wil dat Samenwerkingsverbanden hun passend onderwijs in combinatie met (hoog)begaafdheid langs drie lijnen inrichten. De vragen van de scan hebben betrekking op deze drie lijnen:

 • Basisondersteuning:
  Aansluiten bij leerbehoeften
  Omgaan met verschillen
 • Lichte ondersteuning:
  Begeleiding dubbel-bijzondere leerlingen (bv. HB – Dyslexie)
  Inzet HB-specialist
 • Zware (Extra) ondersteuning:
  Arrangementen-Samenwerkingsverband
  Speciaal Onderwijs
  Complexe problematiek (bv. leer- en/of levenshouding)

Scan

De scan bestaat uit een gesprek dat resulteert in een ontwikkeldocument. Een specialist hoogbegaafdheid gaat met je in gesprek over de stand van zaken ten aanzien van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen op je school. Tijdens het gesprek dat ongeveer 1,5 uur duurt, worden 40 vragen toegelicht en uitgediept.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Rapport

  Je krijgt als school een beknopt rapport, waarin de bevindingen van het gesprek zijn beschreven, gekoppeld aan adviezen op welke onderdelen je school zich eventueel kan ontwikkelen.

  Ontwikkelplan op maat

  Timpaan Onderwijs biedt de mogelijkheid om je te helpen de verbeterpunten uit het rapport aan te pakken door middel van modules. Deze modules zijn gekoppeld aan de drie lijnen van ondersteuning, zoals eerder beschreven. De modules worden op maat aangeboden, afgestemd op de doelgroep en op de onderdelen waar eventueel nog op ontwikkeld kan worden (zoals uit de rapportage naar voren komt).

  Modules

  Vaak zien we dat het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen bestaat uit (een deel van) het reguliere aanbod, aangevuld met verrijkingsmateriaal, dat in het slechtste geval, alleen maar meer van het zelfde is. Meestal werkt deze groep leerlingen daar zelfstandig mee, zonder dat zij instructie, feedback of procesbegeleiding krijgen. Passend Onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen omvat echter veel meer aspecten.

  De opzet van de scan en rapportage geven inzicht over het totale hoogbegaafdheidaspect in het onderwijs. Alleen dan kun je, binnen de eigen onderwijsontwikkeling, een passend en duurzaam scholingsplan maken.

  De opleiding (hoog)begaafdheidscoördinator basis bevat de volgende 8 modulen. Klik op de module voor meer inhoudelijke informatie.

  1. Theoretische modellen, visie en beleid
  2. Leerkrachthandelen en leerlingkenmerken
  3. Instructie en differentiëren
  4. Aanpassen methoden en materialen
  5. Zelfregulerend leren en 21st Century Skills
  6. Testen, toetsing en monitoring
  7. (Hoog)begaafde onderpresteerders
  8. Leerlingen met een ‘dubbel bijzonder’ profiel

   Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

   Resultaat

   Tijdens de afname van de scan wordt (hoog)begaafdheid in al zijn facetten onderwerp van gesprek. De scan is bedoeld als een gespreks- en ontwikkeldocument. Tijdens het gesprek worden de vragen toegelicht en uitgediept. Het rapport laat zien welke onderdelen op orde zijn en aan welke punten nog gewerkt kan worden.

   De scan geeft inzicht in hoe je op dit moment passend onderwijs geeft aan (hoog)begaafde leerlingen. Als school, bestuur of samenwerkingsverband krijg je een beknopt rapport met adviezen aangereikt.

   Bij het volgen van modules in de vorm van scholingsbijeenkomsten en eventueel aangevuld met klassenconsultaties, word je geprofessionaliseerd om (hoog)begaafde leerlingen het onderwijs te geven waar ze recht op hebben.