ERWD

ERWD

Elke school heeft leerlingen met ernstige RekenWiskunde-problemen. Ondanks de extra ondersteuning die deze kinderen krijgen, stagneert de rekenontwikkeling. Leerkrachten vragen zich weleens af of er sprake kan zijn van dyscalculie. Vanuit de onderwijspraktijk komen regelmatig vragen over deze leerlingen; hoe kan de school hen het beste begeleiden?

Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

In juni 2011 is het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) uitgegeven en naar alle scholen verstuurd. Eén van de motto’s van het protocol is ‘Waar mogelijk preventie, waar nodig zorg’. Hiermee ligt de focus van het protocol op het bieden van goed rekenonderwijs. De leerkracht werkt aan het voorkomen van RekenWiskunde-problemen en het bieden van passende en effectieve begeleiding in situaties waar toch problemen ontstaan. Juist dan is optimale afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerling noodzakelijk.

  Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  In het protocol komen verschillende onderdelen aan bod:

  • Het kader van het protocol;
  • De rekenwiskunde ontwikkeling van kinderen;
  • Didactische modellen: het handelingsmodel en het drieslagmodel (voor het volgen, observeren, analyseren en interpreteren van de ontwikkeling van kinderen);
  • Interventies bij rekenproblemen;
  • Afstemmen op de onderwijsbehoeften;
  • Het werken met rekengesprekken;
  • Rekenbeleid binnen de school.

  Mogelijkheden

  • Introductieworkshop op school of binnen het samenwerkingsverband;
  • Workshops/training waarbij een onderdeel van het protocol wordt verdiept;
  • Handelingsadviezen of intervisiebegeleiding;
  • Begeleidingstraject op maat;
  • Voor individuele leerlingen kun je bij ons ook terecht voor rekenonderzoek, handelingsgerichte adviezen en dyscalculieverklaringen.

  Meer weten?

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Timpaan Onderwijs.