Beleidsmedewerker VE

Beleidsmedewerker VE

Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE) een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten (op hbo werk- en denkniveau). Deze pedagogisch beleidsmedewerker richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten VE. Het is mogelijk dat de pedagogisch beleidsmedewerker, naast het coachen, ook werkzaam is als beroepskracht VE.

De medewerker op hbo-niveau zorgt voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast is de VE beleidsmedewerker een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

Het minimum aantal uren per jaar voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bedraagt: het aantal doelgroepkinderen (in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar) dat ve ontvangt maal 10 uur. De aanbieder moet in het beleidsplan aangeven op welke wijze de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingevuld en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van VE.

Inhoud van de opleiding

De kwalificatie-eisen voor deze VE beleidsmedewerker zijn gelijk gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang. Als medewerkend pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE groep dien je tevens in het bezit te zijn van een VVE certificaat. In dat geval is de basisopleiding voorschoolse educatie VVersterk van Timpaan Onderwijs een geschikte opleiding.

Ben jij werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker/coach, sta je niet op een vve groep, maar wil je méér handvatten om ook als VE beleidsmedewerker goed beslagen ten ijs te komen? Dan is de verdiepende module VE beleidsmedewerker iets voor jou!

In vier bijeenkomsten van 3 uur leer je meer over de volgende onderwerpen:

  • Beleid en kwaliteit voorschoolse educatie
  • Coaching op pedagogisch-didactisch handelen
  • Opbrengstbewust werken aan voorschoolse educatie
  • Versterking van ouderbetrokkenheid.

Tussen de bijeenkomsten door ga je met het geleerde aan de slag in je eigen praktijk aan de hand van gerichte opdrachten.

NB: Voor toelating tot deze opleiding is een diploma/getuigschrift dat certificeert voor de kwalificatie-eisen van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht. Voor meer informatie over de geaccrediteerde opleidingen pedagogisch beleidsmedewerker: zie kinderopvang-werkt.nl

Nog geen beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Kijk dan eens naar onze opleiding Pedagogisch coach: kwaliteit en coaching; een praktische combinatie-opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach!

    Je gegevens worden alleen gebruikt om je inzending te behandelen. Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.