De opleiding Coördinator Hoogbegaafdheid brengt theorie en praktijk samen!

Binnen Stichting Talent Westerveld is hoogbegaafdheid een speerpunt in het onderwijsaanbod aan leerlingen. In dit kader wilde de stichting begin schooljaar 2017/2018 een bovenschoolse plusklas opzetten. Ik vond het een enorme uitdaging om als plusklasleerkracht het onderwijs te mogen gaan verzorgen. Omdat het afstemmen op de ondersteuning- en onderwijsbehoeften van hoogbegaafden leerlingen en het opzetten van een Plusklas vraagt om specifieke kennis en vaardigheden, werd er gezocht naar een instantie die mij hierin zou kunnen begeleiden. Na gesprekken met verschillende organisaties is er een definitieve keuze gemaakt voor Timpaan Onderwijs. In tegenstelling tot de andere instanties konden zij ons praktische begeleiding bieden bij het opzetten van de Plusklas en gingen zij uit van onze vragen en behoeften en niet van een standaard pakket. Er was meteen een klik met de adviseurs van Timpaan, Lidy Ahlers en Nina Oosterveen. Tijdens het afstemmingsgesprek kon ik aangeven waar mijn begeleidingsbehoeften lagen, zodat ik ondersteuning op maat zou krijgen. Deze ondersteuning bestond enerzijds uit de begeleiding bij het opzetten van de Plusklas en anderzijds uit het professionaliseren van mijn eigen kennis over het werken met (hoog)begaafde kinderen. Omdat Lidy en Nina ervaring hebben met het opzetten van een plusklas en veel expertise hebben op het gebied van hoogbegaafdheid, konden zij mij bieden wat ik nodig had.

Opzetten Plusklas

Bij het opzetten van de Plusklas waren Lidy en Nina gezamenlijk mijn aanspreekpunt. De begeleiding was vooral zeer praktisch en afgestemd op mijn vragen en wensen. Er was aandacht voor het onderwijsaanbod in de Plusklas, het kiezen van methoden en materialen en het inrichten van de ruimte. Na het volgen van de module kon ik van start! Ik heb enorm veel baat gehad bij de hulp van Nina en Lidy. Met elkaar hebben we een prachtig concept neergezet. De samenwerking vond ik zeer prettig en constructief!

Opleiding

Bij de professionalisering werd ik begeleid door Lidy. Ik ben zeer enthousiast over de negen modules die ik heb gevolgd voor de opleiding tot hoogbegaafdheidcoördinator. De lesstof is helder, doeltreffend en heeft een goede koppeling naar de praktijk. De opleiding behandelt een breed scala aan onderwerpen betreffende het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De praktijkvoorbeelden maakte voor mij dat de lesstof ging leven. Ik vond het prettig dat er aandacht was voor mijn eigen ervaringen en dat er ruimte was om problemen uit de praktijk bespreekbaar te maken.

Handvatten en skills

Ik heb enorm veel handvatten en skills meegekregen die ik kan gaan gebruiken in de Plusklas van Stichting Talent Westerveld. Ik denk dat ik nu voldoende bagage heb om de (hoog)begaafde kinderen in mijn klas het onderwijs te geven waar ze recht op hebben!

Ik kan deze opleiding aan iedereen aanraden die met kinderen werkt. Het kunnen (h)erkennen van de (hoog)begaafde leerling is van groot belang om deze kinderen een omgeving te bieden die hen uitdaagt en kansen biedt.

Jose Meijer – Coördinator Hoogbegaafdheid bij Stichting Talent Westerveld