De Grote Rekendag – 30 maart 2022

De Grote Rekendag – 30 maart 2022

Geplaatst op 21 maart 2022

Op woensdag 30 maart 2022 staat de Grote Rekendag weer gepland. Het thema dit jaar is ‘Bouwavonturen’. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.

Waarom de Grote Rekendag?

Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er wordt hard gewerkt om de rekenresultaten verder te verbeteren. Maar de kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar!*

Problemen met rekenen

De meeste kinderen leren zonder (grote) problemen de basisvaardigheden van het rekenen. Wanneer de basisvaardigheden nog veel tijd en moeite kosten, bestaat er een risico dat de rekenachterstand telkens groter wordt.  Dit kan bij een kind bijvoorbeeld leiden tot minder zelfvertrouwen, faalangst en weerstand ten opzichte van het rekenen. Meestal kan de school voldoende hulp en ondersteuning bieden om het rekenen weer op gang te helpen. Soms heeft een kind extra begeleiding nodig en in een aantal gevallen is een intensieve begeleiding gewenst. Bij stagnatie op rekengebied kan nader onderzoek nodig zijn om de rekenproblemen beter in kaart te brengen.

Is er een vermoeden van dyscalculie bij uw kind? Dan kan een orthopedagoog van Timpaan Onderwijs een dyscalculie onderzoek doen bij uw kind. Er wordt gekeken naar het rekenniveau, het intelligentieniveau, de leerbaarheid bij het rekenen en een aantal verklarende factoren voor de rekenproblemen. Wij bieden vanuit het rekenonderzoek een uitgebreid advies ten aanzien van het handelen op school en thuis.

Daarnaast heeft Timpaan Onderwijs ook meerdere begeleidingsmogelijkheden om uw kind weer plezier in rekenen te geven. Voor meer informatie
zie:

Meer plezier in rekenen

 

Meer informatie dyscalculie

 

*Bron: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/home/basisonderwijs/grote-rekendag/