Burg. W.A. Storkschool wint scan hoogbegaafdheid

Burg. W.A. Storkschool wint scan hoogbegaafdheid

Geplaatst op 9 maart 2017

Op woensdag 8 maart organiseerde Timpaan Onderwijs de bijeenkomst ‘Passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen’ in Assen. De 27 aanwezige leraren, ib-ers, hoogbegaafdheidcoördinatoren, directeuren en bestuurders kregen de laatste wetenschappelijke inzichten over hoogbegaafdheid. Aan het eind van de middag vond de verloting plaats van een gratis scan over hoogbegaafdheid. Albert Elken, directeur van de Burg. W.A. Storkschool uit Dwingeloo won en mocht de cheque in ontvangst nemen.

Hoogbegaafdheid is speerpunt op school

Veel scholen hebben als speerpunt het verzorgen van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Maar hoe dit onderwijs goed kan worden ingericht, is vaak de vraag die leeft bij een onderwijsteam. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een juiste (in)richting. Ook vanuit de overheid is er beleid op passend onderwijs in combinatie met (hoog)begaafdheid. Staatssecretaris Sander Dekker heeft hiervoor in 2015 budget beschikbaar gesteld voor de landelijke samenwerkingsverbanden. Lidy Ahlers bracht de deelnemers op de hoogte over wetenschappelijke inzichten en gaf een toelichting op de hoogbegaagdheid scan door het stellen van 2 vragen uit de scan. In groepsverband deelden de aanwezigen hun antwoord.

Ontwikkelplan

De hoogbegaafdheid scan is een gespreksdocument voor scholen om de stand van zaken te bepalen. In het rapport staan de bevindingen en adviezen over ontwikkelpunten waar verder op geschoold kan worden. Met het winnen van deze scan kan de Burg. W.A. Storkschool de volgende stap zetten in hun onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de scan? Neem dan contact op met Lidy Ahlers of Nina Oosterveen.