Leren is beleven – Bovenbouwdag

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van verbindingen in de kinderhersenen. Een breed aanbod en een goed voorbeeld speelt hierbij een bepalende rol. Kinderen willen spelen, bewegen en ontdekken, dit levert een zoektocht naar creativiteit en passie op. Door deze passie raken kinderen enthousiast en dat geeft energie om door te gaan.

In het kinderbrein is de samenwerking tussen verschillende delen van de hersenen belangrijk, voor het ontstaan van verbindingen tussen deze hersendelen. Aanbod in creatieve vakken is hierbij essentieel. Muzische vorming zet de hersenen op alle gebieden aan het werk, waardoor het een positieve invloed heeft op cognitief gebied.

Tijdens de SOOOG Bovenbouwdag op woensdag 6 maart 2019 in Winschoten willen we je op een praktische manier inspireren over ‘Leren is beleven’. Wil je erbij zijn? Maak dan ruimte in je agenda en reserveer een stoel!

Gastspreker

We beginnen de dag met gastspreker Mark Mieras, wetenschapsjournalist en gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Mark Mieras is vooral bekend door zijn boeken ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en tegelijk heel herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Al jaren is hij een warm pleitbezorger van op herenonderzoek geïnspireerd onderwijs.

Zijn plenaire lezing gaat over ‘Wonderlijk brein’: Hoe werkt leren, en wat is creativiteit? In zijn lezing laat wetenschapsjournalist Mark Mieras zien dat het daarboven anders werkt dan we denken. Niet informatie maar nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Echt leren begint met durven… en een bewegelijke, speelse houding. Hoe schep je de juiste voorwaarde voor de hersenen van je leerlingen om te floreren?

Workshops

Verdeeld over de dag zijn er 14 praktische en inspirerende workshops in drie ronden. Direct na de inleiding is de eerste ronde, in de middag zijn er 2 ronden. Tijdens de lunch kun je een informatiemarkt bezoeken. Op het aanmeldformulier selecteer j de workshops van jouw voorkeur.

Programma

09.00 – 09.15 uur | Ontvangst
09.15 – 09.30 uur | Welkom
09.30 – 10.30 uur | Gastspreker Mark Mieras
10.30 – 10.45 uur | Pauze
10.45 – 12.00 uur | Workshopronde 1
12.00 – 13.00 uur | Lunch en informatiemarkt
13.00 – 14.15 uur | Workshopronde 2
14.15 – 14.30 uur | Pauze
14.30 – 15.45 uur | Workshopronde 3
15.45 – 16.15 uur | Afsluiting

Overzicht workshop

Er worden 14 workshops aangeboden. Klik op de workshop om de inhoud te lezen. Via het aanmeldformulier kun je 4 voorkeuren voor een workshop aangeven. Op basis van binnenkomst stellen wij per deelnemer een persoonlijk workshop-programma op.

Filosoferen met kinderen | Fabien van der Ham
Wil je geen saaie kringgesprekken meer waarbij de kinderen amper naar elkaar luisteren? Wil je weten hoe de kinderen echt denken? Dan is het tijd om te gaan filosoferen. Dat is niet alleen leuk, het is nog leerzaam ook. Door te filosoferen leren kinderen namelijk denken, creëren, ontdekken wie ze zijn, zich uit te spreken, hun ideeën te delen, na te denken over waarden en normen, zich in anderen te verplaatsen, anderen te begrijpen en nog veel meer. In deze workshops leer je hoe je een filosofisch gesprek met kinderen kunt leiden. Je krijgt hierbij een mix van praktijkoefeningen, theorie, tips en voorbeeldgesprekken van filosoferende kinderen: dat alles ondersteund met passend materiaal. Dit kun je meteen de volgende schooldag gaan toepassen.
Wat maak je me nou? | Jacqueline Zwiebel
In deze workshop gaat het over het belang en plezier van spelend en ontdekkend knutselen. Na een korte inleiding over creativiteit en chaos, jongens en techniek, omgaan met frustratie en leren construeren, gaan we ook zelf aan de slag met “maak je eigen muziekinstrument”. Tijdens het werken is er tijd om ervaringen uit te wisselen.
Passend Onderwijs: zoeken naar 'wat werkt' | Lourien Groenendal
Het blijkt een hele opgave om ons onderwijs ‘passend’ te maken voor alle kinderen. In veel gevallen heb je de handen vol aan wat er binnen de basisondersteuning valt: dyslexie, hoogbegaafdheid, dyscalculie, zwakke executieve functies, een milde vorm van autisme en kinderen met andere problemen die ook je ondersteuning nodig hebben.
In deze workshop verkennen we de gradaties van ‘onderwijs op maat’ en zullen we zelf aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden op zoek gaan naar wat nodig is en wat zou kunnen werken. Je doet hiermee inspiratie op voor je eigen groep, zodat je nog beter om kunt gaan met verschillen tussen leerlingen.
Muziek is fijn voor je brein! | Lisette Dekker
We weten allemaal dat muziek een goede invloed heeft op de ontwikkeling van het brein en het leervermogen van een kind. Wat zonde dat muziekonderwijs toch vaak één van de eerste vakken is die wordt weggestreept omdat de andere vakken voorrang moeten krijgen! In deze workshop wordt het belang van muziekonderwijs nog eens aangescherpt en gaan we praktisch aan de slag. Aan het eind van deze workshop heb je handvatten en tools om muziekonderwijs weer tot leven te brengen in de klas.
De bovenkamer van de puber: werk in uitvoering! | René Koens
Van pubers is wel bekend dat zij een groeispurt doormaken, zowel lichamelijk als geestelijk. Het puberbrein is volop in ontwikkeling: werk in uitvoering in de bovenkamer! Gevolg: pubers zijn onvolgroeid, energiek, nieuwsgierig, stoer en kinderlijk. Pubers kunnen erg wisselvallig zijn, onredelijk ook. Ze hebben last van stemmingswisselingen, hormonen spelen op, de hersenen ondergaan een grootschalige verbouwing. De puber verandert van enthousiaste, leergierige leerling in een niet gemotiveerde, verongelijkte tiener.
Als je als leerkracht een pré-puber beter snapt, dan wordt het lesgeven wat gemakkelijker, want opeens is het een stuk helderder wat een puber nodig heeft: steun, aandacht, ruimte en ook sturing, grenzen, duidelijkheid. Deze workshop bevat een kennistoets, filmbeelden, opdrachten, voorbeelden, discussie en vermaak.
Onderzoeken leren | Michiel Masselink
Tijdens deze workshop ervaar je zelf hoe eenvoudig je aan de slag kunt gaan met de werkvorm onderzoekend leren. Het theoretisch model komt aan bod en je krijgt de tijd om leuke leeractiviteiten of inspirerende voorbeelden te bekijken zodat je het de volgende dag gelijk kunt proberen! Het programma is geschikt voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs.
Een boeiende les Begrijpend lezen! | Lidy Ahlers
In deze workshop leer je de nieuwste inzichten Begrijpend lezen toe te passen op een tekst. We gaan praktisch aan de slag met o.a. de volgende vragen:
– Hoe zet ik de tekst weer centraal?
– Hoe blijven de leerlingen gemotiveerd?
– Hoe geef ik een uitdagende les met andere eindvormen van presentatie dan vragen beantwoorden?
Na het bijwonen van de workshop kun je een effectieve les Begrijpend lezen geven, die boeiend is voor de leerlingen.
Computational thinking en programmeren: rocket science of niet? | Harm Jan Martens
Tijdens deze workshop gaan we onderzoeken wat computational thinking is en wat je ermee kunt in je onderwijs. Ook krijg je waardevolle tips en handvatten met betrekking tot programmeren die je gelijk in je klas kunt gaan inzetten. Kortom: ben je op zoek naar een vooral praktische workshop, dan ben je aan het goede adres.
(Misschien lukt het je zelfs wel om het digibord te hacken ;-).
Hoe mediawijs ben jij? | Michiel Masselink
Mediawijsheid gaat verder dan het bedienen van de knoppen: het houdt in dat je kritisch naar media kunt kijken en deze kunt analyseren en interpreteren. Om je bewust te zijn van de mogelijkheden en de risico’s die verschillende media met zich meebrengen is het goed om leerlingen hier al op jonge leeftijd kennis mee te laten maken.
We nemen je mee in de wereld van mediawijsheid; leer je je eigen mediawijsheid en die van je leerlingen beter kennen waarbij je ervaart dat het draait om bewust zijn en kritisch denken! Welke effecten heeft medialisering op het gedrag en hoe zet je de verschillende media in tijdens je lessen?
Hoogbegaafde kip legt uitsluitend nog omeletten | Nina Oosterveen
Het feit dat kinderen slim zijn, wil niet zeggen dat zij altijd op de top van hun kunnen presteren.’ (Vogelaar,2018)
Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij vanzelfsprekend op de top van hun kunnen presteren. Maar ook deze groep heeft instructie nodig. Bijzonder genoeg gaan ze daarin precies gelijk op met hun leeftijdsgenootjes. Hoe geef je instructie aan (hoog)begaafde leerlingen? En welke materialen bied je hen aan? Tijdens deze workshop gaan we in op compacten en verrijken, het werken met drie niveaus volgens het IGDI-plusmodel, en de aanpassing van methoden en materialen, om recht te doen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen.
Met sprongen vooruit: rekenen groep 5&6 | Nicole Scholten
Workshop over uitdagend rekenmateriaal voor groep 5&6. Het oefenonderdeel ‘Vermenigvuldigen’ wordt uitgelicht en je ziet een aantal voorbeelden van interactieve klassikale oefenlessen, coöperatieve werkvormen, eigen producties en bewegend leren rekenen. Deze oefeningen zijn praktisch en direct toepasbaar. De workshop wordt afgesloten met een spellenpracticum waarin leerzame rekenspellen als bijvoorbeeld ‘Trio’ en ‘Kat in de zak’ gespeeld kunnen worden.
Met sprongen vooruit: rekenen groep 7&8 | Nicole Scholten
Maak kennis met uitdagende rekenmateriaal voor groep 7&8. Het oefenonderdeel ‘Breuken’ wordt uitgelicht en je ziet een aantal voorbeelden van interactieve klassikale oefenlessen, coöperatieve werkvormen, eigen producties en bewegend leren rekenen. Deze oefeningen kun je direct de volgende dag in je eigen groep uitproberen. De workshop wordt afgesloten met een spellenpracticum waarin leerzame rekenspellen als bijvoorbeeld ‘Vlaaien snaaien’ en ‘Zee aan schatten’ worden gespeeld.
Portfolio: dit heb ik de afgelopen tijd geleerd! | Linda Zijlstra
Waarom zou je met portfolio’s gaan werken in de bovenbouw? Welke mogelijkheden zijn er om portfolio’s te gaan inzetten? Hoe kun je leerlingen meer eigenaar laten zijn van hun eigen ontwikkeling?
Deze – en andere – vragen komen aan bod in deze workshop. We zullen een stukje theorie verkennen en daarna een aantal voorbeelden uit de praktijk bekijken.
Robotica | Pim van Dort
Maak kennis met een robotica assortiment van groep 1 t/m 8, waarbij de groepen op hun eigen niveau aan de slag gaan met programmeren/coderen. Dit zullen ze meestal doen met een omgeving die op Scratch lijkt. De koppeling tussen het programmeren en robotica, draagt eraan bij dat leerlingen daadwerkelijk resultaat zien van hun handelen. De robots komen in beweging, veranderen van kleur, maken geluid. De robotica materialen kenmerken zich door hun eenvoud in gebruik. Daardoor kunnen zowel jij als de leerlingen er snel mee aan de slag. Tijdens de workshop ga je dit ervaren en mag je de verschillende materialen uitproberen.

Locatie

Cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten.

Aanmelden is niet meer mogelijk!