Taaltoets 3F voor PM’ers (online)

Locatie: Thuis (online)
Datum: 24/09/2020
Tijd: 19:00  tot  21:30

Twee data:
24 september en 8 oktober 2020

Aan medewerkers in de VVE en de reguliere kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen. Vanuit enkele gemeenten wordt voor het werken op een VVE groep een aanvullende eis gesteld m.b.t. schrijven (niveau 2F).

De scholing bestaat uit online opfrisbijeenkomsten waarin mondelinge taalvaardigheid (spreken/luisteren) of lezen worden behandeld. Vervolgens wordt apart de toets van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afgenomen in twee dagdelen.

De toets mondelinge taalvaardigheid wordt digitaal afgenomen. De toets lezen wordt op locatie afgenomen bij de UvA in Amsterdam. Ook voor schrijven is een online opfrisbijeenkomst mogelijk. Voor schrijven wordt een aparte toets afgenomen op locatie in Amsterdam.

Kosten

 • Optie 1: reguliere kinderopvang
  Mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang (incl. de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren)
  Kosten: € 249,-, inclusief digitale toets.
  Eén online bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets
 • Optie 2: VVE kinderopvang (voorschoolse educatie)
  Mondelinge taalvaardigheid en lezen: voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVE-groep (VVE beroepskrachten). (Deze optie neem je alleen af als je werkzaam bent op een VVE-groep.)
  Kosten: € 365,-, inclusief digitale toets spreken en toets lezen op locatie in Amsterdam.
  De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur:
  1e online bijeenkomst: mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en informatie over de toetsen
  2e online bijeenkomst: lezen
 • Optie 3 scholing en toets voor afzonderlijke vaardigheid lezen
  Indien je al beschikt over het certificaat 3F Mondelinge taalvaardigheid en je wilt graag een certificaat Lezen, zodat je ook op een VE-groep kunt werken, dan is het ook mogelijk om online scholing en een toets op locatie in Amsterdam af te nemen voor de afzonderlijke vaardigheid Lezen. Eén online bijeenkomst van 2,5 uur en toets op locatie:
  scholing en informatie over de toets: € 249,-
  NB: Schrijven (online opfrisbijeenkomst en toets op locatie): € 249,-  is alleen mogelijk op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen; stuur hiervoor een mail naar: info@timpaanonderwijs.nl

Cursusdata

 • Opfrisbijeenkomst 1:
  Mondelinge taalvaardigheid + informatie over de toets | 24 september 2020 | 19.00 – 21.30 uur
 • Opfrisbijeenkomst 2:
  Lezen | 4 oktober 2020 | 19.00 – 21.30 uur

De afzonderlijke opfrisbijeenkomsten gaan door bij een minimaal aantal deelnemers van 12 personen. Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort!

Toets

De toetsdata worden gepland bij voldoende aanmeldingen. Let op: de toets wordt altijd overdag afgenomen. De toets mondelinge taalvaardigheid wordt digitaal afgenomen. De toets lezen wordt op locatie afgenomen bij de UvA in Amsterdam.

Meer praktische informatie en de volledige omschrijving van de scholing

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestigingslink. Door op deze link te klikken maak je je deelname definitief. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box, het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.

Meld je aan

* verplichte velden
Werksituatie *
Ik kies voor optie:
Voorwaarden